Onze aanpak verandert het leven van kinderen met een handicap

De steun die kinderen krijgen, moet op korte én lange termijn doorwerken in hun leven. Onderzoek laat zien dat we hier vaak in slagen. De programma's die we financieren, dragen daarnaast steeds beter bij aan veranderingen in samenleving en beleid: kleine en grotere stappen op weg naar een maatschappij die is ingesteld en ingericht op de volledige deelname van mensen met een handicap.

"Voordat ik steun kreeg, hield ik mezelf thuis verborgen. Nu ga ik overal op uit. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven, voor waar ik heen ga, voor mijn succes." Aan het woord is Jane (35) uit de Filippijnen. Als kind kreeg ze hulp van het Liliane Fonds. In 2014 deed ze mee aan een onderzoek naar de langetermijneffecten van ons werk. Ruim 70 procent van de geïnterviewden is van mening dat onze steun hun leven (heel) veel heeft veranderd.

"Mijn vader heeft weer vertrouwen in mij en de buren negeren me niet meer. Als ik nu thuiskom, zeggen ze: Hé, Consolée is weer terug." Dat is het antwoord van de Rwandese Consolée op de vraag naar het grootste verschil dat de steun in haar leven heeft gemaakt. Zij werkte, ook in 2014, mee aan een ander onderzoek. Ditmaal onder kinderen en jongeren die tot voor kort of nog steeds meedoen in een programma dat wij financieren. Ook hun ouders werden in het onderzoek betrokken.

Young Voices

Zelfbewust, energiek en succesvol. Dat zijn de Young Voices in Zimbabwe, een lobby- en advocacy-collectief op grassroots-niveau van jongeren met een handicap van 16 tot 25 jaar. De groep komt voort uit een programma dat wij ondersteunen. Dat de rechten van mensen met een handicap zijn opgenomen in de nieuwe grondwet van Zimbabwe, is voor een belangrijk deel aan Young Voices te danken. Ze drongen ook met succes aan op de ratficatie van het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap. Nu zien de Young Voices scherp toe op de uitvoering van het Verdrag.

Eerst was ik niets. Nu ben ik een held en een voorbeeld voor andere kinderen.

Verdeling over continenten

In Afrika besteden we ruim de helft van ons budget. De situatie van kinderen met een handicap is daar nog steeds het slechtst en voorzieningen zijn er relatief duur. Iets minder dan eenderde wordt in Azië besteed. Het laagst zijn de bestedingen in Latijns-Amerika.

Wilt u meer lezen?

Uitvoerige informatie over onze resultaten vindt u in ons jaarverslag.