Periodieke schenking

Met een periodieke schenking draagt u bij aan de continuïteit van het werk van het Liliane Fonds. Bovendien maakt de bijdrage van de fiscus het mogelijk om meer te geven zonder dat het u meer kost. U kunt dit uitrekenen met de schenkingscalculator.

De voorwaarden voor fiscale aftrek zijn:

  • De schenking moet worden vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst of een notariële akte.
  • U verplicht zich om minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.

Periodiek schenken
Wilt u periodiek schenken aan het Liliane Fonds?

  • Print dan de schenkingsovereenkomst en vul deze in
  • Download hier de toelichting op de schenkingsovereenkomst
  • Stuur de schenkingsovereenkomt in tweevoud getekend samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar onderstaand adres

Stichting Liliane Fonds
T.a.v. afdeling Informatie & Donateursbeheer
Antwoordnummer 10855
5200 WB ’s-Hertogenbosch

Schenkingen boven de 1000 euro worden bij voorkeur notarieel vastgelegd. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het volmachtformulier in de brochure Voordelig geven, de fiscus betaalt mee

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Informatie & Donateursbeheer: 0800 7 800 800 (gratis).
Voor fiscale vragen over schenkingen kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.

Fiscaal voordelig geven

Het Liliane Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Lees verder...

belasting

kind_campagne

Rama (15 jaar) - India

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Lees verder

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Mis onze nieuwtjes, acties en tv-uitzendingen niet! Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.

aanmelden

donatieboxLiliane Donatiebox

Heeft u binnenkort iets te vieren? En u wilt in plaats van cadeaus een gift vragen voor het goede doel? Wij helpen u graag met onder-
steunend materiaal, zoals een donatiebox.
Lees verder

CBF-Keur voor goede doelen
sticker