Actievoorwaarden bloeibox

Hieronder vindt u de actievoorwaarden die gelden voor de wervende campagne rondom de bloeibox van het Liliane Fonds. Op deze campagne zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Voorwaarden ontvangen bloeibox

 • Meedoen met deze actie betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • De campagne wordt uitgevoerd door Trybes in opdracht van Liliane Fonds.
 • De campagne loopt vanaf maandag 12 september 2022.
 • Deelnemen kan uitsluitend door de velden van het formulier in te vullen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen.
 • Personen die het formulier volledig hebben ingevuld en hebben verzonden, ontvangen de bloeibox thuis gestuurd.
 • Het Liliane Fonds is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. De gebruiker van de bloeibox is zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de geboden informatie.
 • Zodra de bloeibox is overhandigd namens het Liliane Fonds draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid meer.
 • Het Liliane Fonds kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Het Liliane Fonds behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Verzending & levertijd

 • De bloeipakketten worden iedere maandag verzonden. Het Liliane Fonds streeft naar een levertijd tussen de 2 en 8 werkdagen.
 • Het betreft brievenbuspost. U hoeft dus niet thuis te zijn om het in ontvangst te nemen.
 • Voor het ontvangen van de bloeibox wordt een vergoeding van €0,95 gevraagd voor de verzendkosten.
 • Het Liliane Fonds stelt 1 bloeibox per adres beschikbaar. Verzending alleen in Nederland.

Klachten en opmerkingen

 • Het Liliane Fonds is verantwoordelijk voor klachten en opmerkingen.
 • Als u een klacht, opmerking of vraag hebt, dan kunt u die richten aan Stichting Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of voorlichting@lilianefonds.nl. U krijgt dan binnen 4 weken een reactie.
 • Meer informatie vindt u in onze volledige klachtenregeling

Privacy & Algemene voorwaarden

 • De privacy statement en algemene voorwaarden van het Liliane Fonds zijn van toepassing op deze actie.
 • De algemene voorwaarden van de actie kunnen te allen tijde veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Alle situaties die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden door het Liliane Fonds beoordeeld.
 • De actie wordt niet gesponsord, bevestigd of beheerd door Facebook of Instagram.