Actievoorwaarden Gouden Voorleesboek

Hieronder vindt u de actievoorwaarden die gelden voor de winactie ‘Gouden Voorleesboek’ van het Liliane Fonds. Op de winactie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Voorwaarden winactie

 • Meedoen met deze actie betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • De winactie wordt uitgeschreven door het Liliane Fonds, gevestigd te ‘s‑Hertogenbosch.
 • De winactie loopt van maandag 11 juli tot en met zondag 31 juli.
 • Deelname aan de winactie is gratis. Deelnemen aan de actie kan uitsluitend door de velden van het aanmeldformulier in te vullen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de prijsvraag.
 • Onder de deelnemers die het aanmeldformulier volledig hebben ingevuld, verloot het Liliane Fonds 10 identieke prijzen. Deze prijs bestaat uit één Gouden Voorleesboek ‘Geef Nooit Op!’
 • Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de actie. Bij meerdere deelnames per persoon wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Reacties op de actie die na 31 juli door het Liliane Fonds worden ontvangen komen niet meer in aanmerking voor één van de prijzen.
 • De organisatie behoudt het recht deelnemers op ieder moment van de actie uit te sluiten.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.
 • Aan de actie kan worden deelgenomen door elk in Nederland woonachtig persoon. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten voor deelname toestemming van (een van) hun ouders/voogd verkrijgen. Indien achteraf blijkt dat deze toestemming ontbreekt, dan komt enige aanspraak op een prijs of premie te vervallen. 
 • De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Woensdag 3 augustus worden winnaars persoonlijk geïnformeerd. Dit bericht specificeert de gewonnen prijs en de modaliteiten om de prijs te verkrijgen. De winnaars moeten deze modaliteiten aanvaarden om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Aan de winnaars wordt om adres- en persoonsgegevens gevraagd. Binnen een termijn van twee weken dient hierop te worden gereageerd. Na genoemde datum wordt aangenomen dat de deelnemer definitief van zijn prijs afziet. Het recht op de toegekende prijs vervalt daarmee en komt toe aan het Liliane Fonds.
 • Zodra de prijs is overhandigd namens het Liliane Fonds draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid meer.
 • Het Liliane Fonds is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • Het Liliane Fonds kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt..
 • Het Liliane Fonds behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Over de uitslag en bepaling van de winnaars kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen, of diensten. Ook is het niet toegestaan de prijs door te verkopen.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten en opmerkingen

 • Het Liliane Fonds is verantwoordelijk voor klachten en opmerkingen.
 • Als u een klacht, opmerking of vraag hebt, dan kunt u die richten aan Stichting Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of voorlichting@lilianefonds.nl. U krijgt dan binnen 4 weken een reactie.
 • Meer informatie vindt u in onze volledige klachtenregeling

Privacy & Algemene voorwaarden

 • De privacy statement en algemene voorwaarden van het Liliane Fonds zijn van toepassing op deze actie.
 • De algemene voorwaarden van de actie kunnen te allen tijde veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Alle situaties die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden door het Liliane Fonds beoordeeld.
 • De actie wordt niet gesponsord, bevestigd of beheerd door Facebook of Instagram.