Shahzad maakt plezier

Actievoorwaarden wereldse recepten

Hieronder vindt u de actievoorwaarden die gelden voor de wervende campagne rondom de wereldse recepten van het Liliane Fonds. Op deze campagne zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Voorwaarden ontvangen recepten

 • Meedoen met deze actie betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • De campagne wordt uitgevoerd door Trybes in opdracht van Liliane Fonds.
 • De campagne loopt van september 2022 tot en met januari 2023.
 • Deelname aan de campagne is gratis. Deelnemen kan uitsluitend door de velden van het formulier in te vullen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen.
 • Personen die het formulier volledig hebben ingevuld en hebben verzonden, ontvangen in totaal drie recepten (een per week) per sms of per mail afhankelijk van de gemaakte keuze.
 • Het Liliane Fonds is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. De gebruiker van de recepten is zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de geboden informatie.
 • Het Liliane Fonds kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Het Liliane Fonds behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Het Liliane Fonds heeft de recepten in samenwerking met lokale partnerorganisaties in Guatemala, Oeganda en Indonesië opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de voedingsadviezen van het Voedingscentrum.

Voorwaarden winactie kookworkshop

Deelname

 • Meedoen met deze winactie betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • De winactie wordt uitgeschreven door het Liliane Fonds, gevestigd te ‘s‑Hertogenbosch.
 • De winactie loopt van september 2022 tot en met januari 2023.
 • Deelname aan de winactie is gratis. Deelnemen kan uitsluitend door een geldig telefoonnummer op het formulier in te vullen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen.
 • Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de winactie. Bij meerdere deelnames per persoon wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van het Liliane Fonds.
 • De organisatie behoudt het recht deelnemers op ieder moment van de actie uit te sluiten.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • De trekking van de winactie is begin januari 2023.
 • De prijswinnaar wordt telefonisch persoonlijk geïnformeerd.
 • Dit bericht specificeert de gewonnen prijs en de modaliteiten om de prijs te verkrijgen. De winnaar moeten deze modaliteiten aanvaarden om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Binnen een termijn van twee weken dient de winnaar de prijs te accepteren. Na genoemde datum wordt aangenomen dat de deelnemer definitief van zijn prijs afziet. Het recht op de toegekende prijs vervalt daarmee en komt toe aan het Liliane Fonds.
 • Zodra de prijs is overhandigd namens het Liliane Fonds draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid meer.
 • Het Liliane Fonds kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Het Liliane Fonds behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Over de uitslag en bepaling van de winnaars kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen, of diensten. Ook is het niet toegestaan de prijs door te verkopen.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Prijs

 • Onder de deelnemers verloot het Liliane Fonds één kookworkshop van The Farm Kitchen’s Kookfabriek.
 • Tijdens de workshop wordt er een 3-gangen menu gemaakt met de verse oogst van lokale regeneratieve boeren. De exacte invulling wordt afgestemd met de winnaar van de actie.
 • De kookworkshop is geschikt voor een groep van 6 tot 10 personen. Waarvan minimaal 4 volwassenen.
 • De kookworkshop kan worden geboekt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de aanvangstijd is naar keuze. Het programma duurt 3 uur.
 • De kookworkshop kan tot en met 2023 worden verzilverd.

Klachten en opmerkingen

 • Het Liliane Fonds is verantwoordelijk voor klachten en opmerkingen.
 • Als u een klacht, opmerking of vraag hebt, dan kunt u die richten aan Stichting Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of voorlichting@lilianefonds.nl. U krijgt dan binnen 4 weken een reactie.
 • Meer informatie vindt u in onze volledige klachtenregeling

Privacy & Algemene voorwaarden

 • De privacy statement en algemene voorwaarden van het Liliane Fonds zijn van toepassing op deze actie.
 • De algemene voorwaarden van de actie kunnen te allen tijde veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Alle situaties die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden door het Liliane Fonds beoordeeld.
 • De actie wordt niet gesponsord, bevestigd of beheerd door Facebook of Instagram.