Evenement Liliane City Jungle in ’s-Hertogenbosch

ANBI-gegevens Stichting Evenementen Liliane Fonds

De Stichting Evenementen Liliane Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u de fiscale gegevens, de doelstelling, de samenstelling van het bestuur en informatie over de activiteiten.

  • Fiscale naam: Stichting Evenementen Liliane Fonds
  • Fiscaal nummer/RSIN: 8213.45.485
  • Contactgegevens
  • Doelstelling: De Stichting Evenementen heeft als doel specifieke – veelal grotere – evenementen te organiseren ten behoeve van het Liliane Fonds.
  • Beleidsplan
  • Bestuurssamenstelling: Justinus Sanders (Voorzitter), Jan Hofstra (Penningmeester), Evelyn Schulte (Secretaris).
  • Beloningsbeleid directie: Conform beleid vindt er geen bezoldiging van leden van het bestuur plaats. Stichting Evenementen heeft geen personeel in loondienst.
  • Activiteiten: De Stichting Evenementen organiseerde het evenement Liliane City Jungle (14 t/m 19 juli 2016 in ’s-Hertogenbosch).
  • Jaarrekening