Het Liliane Fonds met belastingvoordeel steunen

Wilt u het Liliane Fonds voor langere tijd financieel steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan! Als u ten minste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst, dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting, omdat het Liliane Fonds is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel voor u en voor ons

Het Liliane Fonds steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. Voor ons geeft een vaste bijdrage meerdere jaren achtereen meer zekerheid over de inkomsten op langere termijn. En dat is weer heel belangrijk om kinderen met een handicap te kunnen blijven steunen en om daar goede plannen en een begroting voor te maken.

Uw voordeel in beeld gebracht

Met een schenkingsovereenkomst kost uw gift u netto minder dan het Liliane Fonds ontvangt. In de voorbeelden ziet u hoe groot het verschil kan zijn. In 2019 en 2020 zal uw voordeel zelfs gunstiger zijn in verband met het belastingtarief. 'Gewone' giften aan goede doelen zijn alleen aftrekbaar als ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Het Liliane Fonds heeft al een ANBI-status sinds 1 januari 2008.

Meteen regelen

Vroeger moest u naar de notaris om een periodieke gift te regelen. Nu regelt u het sneller en gemakkelijker.

•  Schenkingsovereenkomst (invulbare PDF**)
•  Toelichting schenkingsovereenkomst
** Op een computer kunt u de PDF digitaal invullen. Op een tablet is dit niet mogelijk.

 

 

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze ANBI-status of over schenken met belastingvoordeel? Er is veel informatie beschikbaar.

•  Onze ANBI-gegevens
•  Website Belastingdienst
•  Fiscaal nummer/RSIN: 0073.76.327

 

 

 

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over periodieke schenkingen.

0800 - 7 800 800
E-mail