De veldwerker en Richi hebben een goede band

Keler verandert levens van kinderen met een handicap

Betrokken, bevlogen en toegewijd. Dat is de kern van Mardi Keler. Zonder hem zouden veel kinderen met een handicap op West-Kalimantan, Indonesië, geen toekomst hebben. Hoe dat precies zit? Vaak zitten deze kinderen thuis, zonder hulp. Het is Kelers taak om hen op te sporen. Samen met zijn collega Arlan maakt hij lange tochten op de motorfiets naar dorpen en gehuchten om navraag te doen bij de families die er wonen.

De kinderen die ondersteuning nodig hebben, worden opgenomen in het programma van onze partnerorganisatie Sabatu. Het is het enige revalidatiecentrum in de wijde omtrek. Zes dagen per week wordt er fysiotherapie gegeven. Als het centrum te ver weg is, begeleidt Keler het kind en zijn familie thuis. Hij doet therapie-oefeningen en leert deze ook aan de ouders of verzorgers, zodat zij regelmatig zelf met hun kind kunnen oefenen.

Het belang van het werk van Keler

Keler verandert letterlijk levens. Zo vond hij tijdens een van zijn veldbezoeken Richi (7). Richi kon zijn rechterhand amper openen en hij liep slecht. Het jongetje durfde niet naar buiten, omdat hij gepest werd. Keler zorgde ervoor dat Richi therapie op maat krijgt en naar school gaat. Richi is een compleet andere jongen geworden. Of Keler trots is op zijn kleine pupil? Nou en of!

Partnerorganisatie Sabatu

Sabatu maakt deel uit van een netwerk van partners waarmee het Liliane Fonds samenwerkt in Indonesië. Dat netwerk wordt opgebouwd en aangestuurd door onze strategische partnerorganisatie Leprastichting Indonesië. Het Liliane Fonds heeft de Leprastichting geselecteerd om de kwaliteit van het partnernetwerk en de geboden zorg te waarborgen. Vanuit ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch is er dagelijks contact met de strategische partner.

“Ik ben blij dat Richi wordt geholpen door het Liliane Fonds.”
- Keler

Kaart Indonesië Het Liliane Fonds in Indonesië

In Indonesië ligt de kiem van het Liliane Fonds. Hier ontmoetten Liliane Brekelmans en de jonge Agnes elkaar. Inmiddels is het veertig jaar later en ondersteunt het Liliane Fonds nog steeds een programma in Indonesië. Want kinderen met een handicap uit arme gezinnen hebben er nog geen gelijke kansen.