Samen aan het werk voor kinderen met een handicap

Het (internationale) kantoor van het Liliane Fonds heeft drie afdelingen: Internationale Partnerschappen en Programma's, Communicatie & Werving, en Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling. Er zijn 75 werknemers en 50 bureauvrijwilligers actief. Werknemers en vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad.

Afdelingen

De afdeling Internationale Partnerschappen en Programma's beheert de samenwerking met de Strategische Partnerorganisaties in dertig landen. Doordat het Liliane Fonds zijn beleid voortdurend heeft (door)ontwikkeld, is ook de rol van de Partnerschappen-afdeling gaandeweg veranderd. In de beginjaren ging het vooral om 'uitvoeren', nu staan 'verbinden en regisseren' centraal.

De afdeling Communicatie & Werving is verantwoordelijk voor voorlichting, bewustmaking, versterking van het draagvlak in de samenleving en de verwerving van de financiële middelen die nodig zijn om de programma's voor kinderen te ondersteunen.

De afdeling Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling zorgt ervoor dat financiële en inhoudelijke processen effectief en efficiënt (blijven) verlopen en goed worden ondersteund door het ICT-systeem. Belangrijke taken van de afdeling zijn daarnaast onder meer beleidsvernieuwing, monitoring & evaluatie en risicomanagement.

Managementteam

Het managementteam (MT) dat de directeur ondersteunt, bestaat uit de afdelingsmanagers: Henk Hofste (Internationale Partnerschappen en Programma's), Marcel Slenders (Communicatie & Werving) en Maartje van Eekeren-Verhoeven (Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling).

Vrijwilligers voorlichting

Verspreid over Nederland zijn 32 vrijwilligers voorlichting actief. Ze verzorgen onder andere gastlessen en voorlichtende evenementen.

Medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Daarom bieden we hun de mogelijkheid mee te praten en te denken, en zich te ontwikkelen.