Kleine acties voor scholen

Met de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' vragen we samen met scholen aandacht voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden die (nog) niet naar school gaan. Leerlingen in Nederland willen vaak ook iets concreets doen om een leeftijdsgenoot met een handicap te helpen. Voor gemiddeld € 143 krijgt een kind met een handicap een jaar lang ondersteuning.

Hier vindt u drie voorbeelden van kleinschalige acties om geld in te zamelen.

Statiegeldflessen: eerst herrie, dan inleveren

Vraag de kinderen statiegeldflessen mee te nemen naar school. Versier de flessen en vul ze met wat rijst. Door met de fles te schudden of er met een pollepel op te trommelen is het een prima herriemaker voor 'Wij trekken aan de bel'. Verzamel na afloop de flessen en lever ze in bij de supermarkt.

Spaaractie: samen sparen voor een kind

Zet een spaarpot in de klas zodat de leerlingen samen kunnen sparen. Het is mogelijk om een kind met een handicap centraal stellen in deze spaaractie. U ontvangt dan informatie over een kind dat door het Liliane Fonds ondersteund wordt, zoals naam, leeftijd, land en de steun die hij of zij krijgt. Uiteraard voorzien van een foto!

Heitje voor een karweitje: kleine klusjes doen

De kinderen kunnen thuis klusjes doen, zoals stofzuigen, de tafel dekken of de auto wassen en daar een kleine vergoeding voor vragen. Dit kunt u zelf met de leerlingen organiseren, of gebruik maken van ons boekje 'Heitje voor een karweitje'.