Vacature ondersteunend medewerker Lobby & Advocacy

Het Liliane Fonds is voor de afdeling Internationale Partnerschappen en Programma’s, team Organisatie Ontwikkeling, per direct op zoek naar een ondersteunend medewerker Lobby & Advocacy.

Het betreft een vrijwillige functie voor minimaal 16 uur per week

Het Liliane Fonds en MIVA staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat zien we graag weerspiegeld in de samenstelling van ons personeelsbestand. We nodigen kandidaten met een beperking daarom nadrukkelijk uit om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel.

Functieomschrijving
Advocacy is sinds enkele jaren een speerpunt van het Liliane Fonds. De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten en trajecten rond dit thema opgestart met en door Strategische Partner Organisaties (SPO’s) in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Sinds dit jaar maakt een SPO adviseur Lobby & Advocacy deel uit van het team Organisatie Ontwikkeling. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die deze SPO adviseur ondersteuning kan bieden bij het maken van overzichten van lobby-activiteiten en resultaten van SPO’s, bij activiteiten m.b.t. de lobby-campagne voor inclusief onderwijs ‘Wij trekken aan de bel’ en bij taken rondom het blended learning traject en de ontwikkeling van communicatieproducten op het gebied van lobby. 

Profiel
Je bent gemotiveerd om nieuwe dingen te leren. Daarnaast ben je goed in staat informatie en ideeën op te nemen en te verwerken. Je weet onderscheid te maken tussen belangrijke en minder belangrijke informatie en overziet gegevens en informatie zodanig dat je in staat bent de samenhang en grote lijnen er in te ontdekken.

Ten slotte herken je jezelf in de 5 kernwaarden van het Liliane Fonds: gelijkwaardig, eenvoudig, eerlijk en duidelijk, betrokken & professioneel en continu verbeteren.

Achtergrond en vaardigheden

  • academisch werk- en denkniveau
  • BSc of Msc studie met aandacht voor belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding en bewustwordingsprocessen (lobby & advocacy). 
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en in het Engels,  bij voorkeur ook in het Frans en/of Spaans
  • affiniteit met de doelgroep van het Liliane Fonds
  • beschikbaar voor minstens 2 dagen per week (bij voorkeur niet op dinsdagen)

Wij bieden

  • een boeiende functie in een organisatie die volop in ontwikkeling is
  • de mogelijkheid om te leren en werkervaring op te doen en/of je werkervaring met ons te delen
  • reis- en/of onkostenvergoeding

Als je belangstelling hebt en je voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen aan het team P&O (sollicitatie@lilianefonds.nl). Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Géke Appeldoorn, SPO adviseur Lobby & Advocacy (gappeldoorn@lilianefonds.nl).

 

In 2017 kregen bijna 90.000 kinderen met een handicap steun van het Liliane Fonds en MIVA, die sinds 2018 een personele unie vormen. Samen met anderen brachten we in hun leven een verandering op gang. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en onder de maat en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling. Hoe we dat doen? Door voor deze kinderen mogelijk te maken wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Met onze partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Door hun functioneren te verbeteren en hen zelfbewust en weerbaar te maken. En door barrières op te heffen die hen verhinderen mee te doen in de wereld om hen heen. We financieren individuele, brede steun op maat aan kinderen en we ondersteunen deze aanpak met de versterking van lokale organisaties. En we komen op voor de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Op ons kantoor in 's-Hertogenbosch werken voor het Liliane Fonds en MIVA samen bijna 80 medewerkers in dienstverband en ruim 120 vrijwilligers.