Actie 'Wij trekken aan de bel' voor het recht op onderwijs

Op 22 maart 2017 maakten ruim 300.000 basisschoolleerlingen op zo'n 1100 scholen in Nederland, Afrika, Azië en Latijns-Amerika één minuut lang kabaal op het schoolplein met onder meer toeters en trommels. Samen vroegen de kinderen aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school gaan.

Petitie 'Ieder kind naar school'

Op de actiedag bood het Liliane Fonds aan Tweede Kamerleden van verschillende partijen een petitie en een rapport aan. De boodschap: “Help wereldwijd ook elk kind met een handicap naar school en laat kinderen mét en zónder handicap samen leren.”

Het Liliane Fonds maakt onderwijs mogelijk

Slechts 1 op de 10 kinderen met een handicap in arme landen gaat naar school. Hoe dat komt? De school is te ver of niet toegankelijk. Ze worden geweigerd of weggestuurd. Leerkrachten willen of kunnen hun geen lesgeven. Speciaal lesmateriaal is er niet. Ouders schamen zich voor hun kind of hebben geen geld voor school.

Om kinderen met een handicap zich te laten ontwikkelen is onderwijs van groot belang. Daarvoor moeten scholen toegankelijk zijn. Het Liliane Fonds investeert daarom in voorzieningen, leermiddelen en onderwijstraining.