Bedankt voor uw steun!

Op 22 maart overhandigden wij de petitie 'Ieder kind naar school'. Uiteindelijk hebben 4549 mensen de petitie ondertekend!

Wij zullen de komende maanden onze boodschap - om hogere prioriteit te geven aan kinderen met een handicap in het kader van de Werelddoelen - bij Kamerleden en het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder de aandacht brengen. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere organisaties.

Overhandiging petitie op de Openbare Daltonschool, Honselersdijk

Overhandiging petitie bij het Binnenhof, Den Haag

Overhandiging petitie
 

Op 22 maart namen Tweede Kamerleden van verschillende partijen de petitie en onze aanbevelingen aan de toekomstige regering in ontvangst. Dit gebeurde tijdens de actie ‘Wij trekken aan de bel’. We brengen de petitie ook onder de aandacht van overheden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  

Onze aanbevelingen

VN-Verdrag en Werelddoelen
 

Nederland heeft het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap geratificeerd en onderschrijft ook de VN-Werelddoelen 2016-2030. Daarmee gaat wereldwijde naleving van de rechten van kinderen met een handicap, bijvoorbeeld hun recht op onderwijs, ook Nederland aan.

Verplichtingen van Nederland

Liliane Fonds en onderwijs
 

In ontwikkelingslanden hebben 65 miljoen kinderen in de schoolleeftijd een handicap. De helft van hen volgt geen onderwijs. In de armste landen gaat maar 1 op de 10 kinderen met een handicap naar school. Ze worden geweigerd, de school is ontoegankelijk of leerkrachten missen benodigde kennis.

De feiten op een rij