Sima uit Nepal krijgt thuis fysiotherapie

ANBI-gegevens Liliane Fonds

Het Liliane Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je onze fiscale gegevens, doelstelling(en), informatie over het bestuur, ons jaarplan en de meest recente jaarstukken.

Het Liliane Fonds houdt zich aan de codes en richtlijnen die zijn opgesteld door Goede Doelen Nederland. Daarnaast is er een interne gedragscode.

Op 1 januari 2009 nam het Liliane Fonds de Stichting Rena over. Deze stichting werd in 1985 opgericht om kinderen met een hazenlip in Indonesië te opereren. Ook Stichting Rena was geregistreerd als ANBI.

ANBI-publicatieplicht

De ANBI-status is een voorwaarde om voor fiscale voordelen in aanmerking te komen. ANBI is geen keurmerk. Voor goede doelen is er een Erkenningsregeling dat verder gaat dan de ANBI-eisen. Deze Erkenning wordt toegekend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de onafhankelijke toezichthouder van goede doelen. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Goede Doelen Nederland, (brancheorganisatie van erkende in Nederland gevestigde goede doelen) en het CBF hebben met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst afgesproken dat voor Erkende goede doelen het CBF-Erkenningspaspoort volstaat om te voldoen aan de ANBI-publicatieplicht.