Sima uit Nepal krijgt thuis fysiotherapie

ANBI-gegevens Liliane Fonds

Het Liliane Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u onze fiscale gegevens, doelstelling(en), informatie over het bestuur, ons jaarplan en de meest recente jaarstukken.

Het Liliane Fonds houdt zich aan de codes en richtlijnen die zijn opgesteld door Goede Doelen Nederland. Daarnaast is er een interne gedragscode.

Op 1 januari 2009 nam het Liliane Fonds de Stichting Rena over. Deze stichting werd in 1985 opgericht om kinderen met een hazenlip in Indonesië te opereren. Ook Stichting Rena was geregistreerd als ANBI.

Voor het organiseren van evenementen ten behoeve van het Liliane Fonds is de Stichting Evenementen Liliane Fonds opgericht. De Stichting heeft een eigen pagina met ANBI-gegevens.