Ifra (India) beoefent karate als therapie

Onze missie

Bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden gelijke rechten en kansen genieten.

Samenwerking met lokale partners

Samen met onze lokale partnerorganisaties versterken we individuele kinderen met een handicap en hun ouders in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Want meedoen is geen gunst, maar een recht.

Wie we helpen

Acht van de tien kinderen met een beperking wonen in de armste delen van de wereld. Ze worden vaak niet als volwaardig gezien en hebben te maken met vooroordelen en uitsluiting. Hierdoor krijgen ze niet genoeg kansen om zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Wij dromen van een wereld waarin kinderen en jongeren met een beperking gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen.

Maak kennis met een aantal kinderen.
Selma met handicap loopt met mama
 • Hoe we helpen

  Kinderen en jongeren toegang bieden tot gezondheidszorg, onderwijs of arbeidsmarkt.

  Bekijk hoe we helpen
  Hoe we helpen
 • Kindaip en zijn vriend Mqynsong samen in de tuin

  Wat we bereiken

  Steun op maat voor circa 50.000 kinderen met een handicap in 2022, dankzij 72.041 donateurs en 537 partnerorganisaties.

  Bekijk wat we in 2022 hebben bereikt
  Wat we bereiken
 • Wahab (Kenia) is heel behendig met zijn loophulp

  Samenwerkingen

  Samenwerking vergroot draagvlak en impact van ons werk. Door onze krachten te bundelen met bedrijven, stichtingen, kennisinstituten en collega-organisaties, bereiken we méér.

  Lees meer over onze samenwerkingen
  Samenwerkingen