Ifra (India) beoefent karate als therapie

Onze missie

Bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden gelijke rechten en kansen genieten.

Samenwerking met lokale partners

Samen met onze lokale partnerorganisaties versterken we individuele kinderen met een handicap en hun ouders in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Want meedoen is geen gunst, maar een recht.

Wie we helpen

Acht van de tien kinderen met een beperking wonen in de armste delen van de wereld. Ze worden vaak niet als volwaardig gezien en hebben te maken met vooroordelen en uitsluiting. Hierdoor krijgen ze niet genoeg kansen om zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Wij dromen van een wereld waarin kinderen en jongeren met een beperking gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen.

Maak kennis met een aantal kinderen.
Selma met handicap loopt met mama
 • Hoe we helpen

  Kinderen en jongeren toegang bieden tot gezondheidszorg, onderwijs of arbeidsmarkt.

  Hoe we helpen
 • Justine

  Wat we bereiken

  Steun op maat voor ruim 46.000 kinderen met een handicap in 2023, dankzij 81.711 donateurs en 475 partnerorganisaties.

  Wat we bereiken
 • Wahab (Kenia) is heel behendig met zijn loophulp

  Samenwerkingen

  Samenwerking vergroot draagvlak en impact van ons werk. Door onze krachten te bundelen met bedrijven, stichtingen, kennisinstituten en collega-organisaties, bereiken we méér.

  Samenwerkingen