Shanita en moeder

Privacyverklaring

Stichting Liliane Fonds (hierna te noemen: het Liliane Fonds) is ervan overtuigd dat de bescherming en de beveiliging van persoonlijke gegevens van haar donateurs en geïnteresseerden van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Het Liliane Fonds leeft in dit kader de regels na met betrekking tot bescherming persoonsgegevens, die gesteld zijn in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo gaan wij om met jouw gegevens

Persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een (online) donatieformulier, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Het Liliane Fonds legt ter uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift de volgende persoonsgegevens vast: naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN. Deze gegevens worden gebruikt om jou te informeren over activiteiten en projecten van het Liliane Fonds, bijvoorbeeld via de digitale nieuwsbrief en de nieuwsbrief per post. Het Liliane Fonds kan bijvoorbeeld ook om jouw geboortedatum vragen. Onder andere voor verificatiedoeleinden indien u contact opneemt met het Liliane Fonds. Mede door de gegevens bekend bij het Liliane Fonds kan het Liliane Fonds jou op maat informeren over activiteiten en projecten die voor jou mogelijk interessant zijn. Als je geen prijs stelt op het ontvangen van informatie over het Liliane Fonds per post, e-mail of telefoon, dan kun je dit melden aan het Liliane Fonds. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina.

Als je als donateur jouw telefoonnummer aan het Liliane Fonds hebt verstrekt, dan kun je per telefoon op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het Liliane Fonds en hoe je kunt bijdragen aan deze activiteiten. Je wordt maximaal één keer per jaar benaderd. Om de kwaliteit van het contact met donateurs te borgen en verbeteren wordt de uitkomst van het gesprek vastgelegd. Zo kan het Liliane Fonds communicatie richting donateurs zo goed mogelijk afstemmen en zo efficiënt mogelijk inrichten. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor benadering per telefoon door contact op te nemen met de afdeling Donateursadministratie. Dat kan via e-mail of telefonisch. Ga hiervoor naar de contactinformatie op de contactpagina.

Tot eind 2021 was het mogelijk om via SMS te doneren aan het Liliane Fonds door het woord ‘Liliane’ of ‘Groeien’ te sturen naar 4333. Wanneer je hier gebruik van gemaakt hebt, kan het Liliane Fonds je één of meerdere SMS’jes sturen.

Indien je contact met het Liliane Fonds opneemt, wordt er gebruik gemaakt van jouw gegevens zoals die bekend zijn bij het Liliane Fonds. Ook worden er aantekening van het contactmoment gemaakt en bewaard. Zo kan het Liliane Fonds je een volgende keer weer goed van dienst zijn.

Het Liliane Fonds verstrekt jouw gegevens nooit aan derden, met uitzondering van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers) voor voorlichtende en fondsenwervende activiteiten van het Liliane Fonds. Met deze verwerkers zijn strikte contractuele afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens. Alle door jou verstrekte informatie wordt door het Liliane Fonds en zijn verwerkers vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving.

Als Liliane Fonds vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateursprofielen maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en het gedrag van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment en willen de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben. Heb jeu bezwaar tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor het maken van analyses en profielen? Stuur dan een e-mail naar: voorlichting@lilianefonds.nl zodat wij jouw gegevens hiervan kunnen uitsluiten.

Het Liliane Fonds draagt zorg voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van zijn systemen waarin jouw gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Op deze wijze wordt er verzekerd dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daartoe vanwege hun functie bevoegd zijn. Jouw gegevens worden dus alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of daarmee verenigbaar zijn.

Inzage, aanpassing en verwijdering van jouw gegevens

Als je wilt weten welke persoonsgegevens het Liliane Fonds van jou heeft geregistreerd, dan kun je een verzoek sturen, voorzien van jouw naam en adres. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina. Je ontvangt dan van ons binnen een maand de op jou betrekking hebbende gegevens. Je hebt te allen tijde het recht om aanpassingen of verwijdering van gegevens te vragen. Tenzij die verwijdering om wettelijke redenen niet mogelijk is. Het Liliane Fonds zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Zo gaan wij om met gegevens van de kinderen die wij ondersteunen

De persoonsgegevens van kinderen die ondersteund worden via de partnerorganisaties in Azië, Afrika en Latijns Amerika worden lokaal beheerd. Wel wordt een beperkt aantal gegevens van kinderen ingevoerd in de in Nederland beheerde database, en deze worden beschermd via de beveiligingsmaatregelen van het Liliane Fonds zelf en via Verwerkersovereenkomsten met onze leveranciers.

Verder worden gegevens van kinderen gebruikt voor kindverhalen, verantwoordingen aan onze donateurs, nieuwsbrieven, en voor campagnes in de diverse media. In die gevallen wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de kinderen. Daarover zijn afspraken gemaakt met onze strategische partnerorganisaties in de landen waar het Liliane Fonds actief is.

Alle kinderen met een handicap die geportretteerd worden in onze uitingen zijn al opgenomen in ons programma of worden opgenomen in ons programma. Dit betekent dat zij de benodigde hulp ontvangen. De geportretteerde kinderen staan symbool voor veel kinderen met een handicap die onze hulp nog dringend nodig hebben.

Gebruik van online kanalen

Als j als donateur of geïnteresseerde jouw e-mailadres aan het Liliane Fonds hebt verstrekt, dan  word je per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten en het laatste nieuws van het Liliane Fonds. Om de inhoud van deze e-mails te optimaliseren wordt de respons op de e-mails (is die geopend/is er ergens op geklikt) op individueel niveau vastgelegd. Zo wordt de inhoud van de e-mails aangepast aan wat het merendeel van de lezers interessant vindt. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Wanneer je www.lilianefonds.nl bezoekt wordt je IP-adres geregistreerd. Dit wordt echter direct geanonimiseerd. Het Liliane Fonds slaat jouw IP-adres dus niet op.

Op socialmediaplatformen kan het Liliane Fonds gebruikmaken van advertentiemogelijkheden  zoals Facebook Custom Audiences. Door gericht te adverteren zorgt het Liliane Fonds ervoor dat je zo relevant mogelijke advertenties over het Liliane Fonds te zien krijgt. Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van jouw privacy, is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

Vragen, klachten, bezwaar of geschillen

Als je een klacht, opmerking of vraag hebt over het Liliane Fonds, dan kun je die richten aan Stichting Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of voorlichting@lilianefonds.nl. Je krijgt dan binnen 4 weken een reactie. Heb je een klacht, raadpleeg dan onze volledige klachtenregeling.

Het afgelopen jaar hebben we de volgende klachten over onze lokale partnerorganisaties ontvangen en behandeld: Klachten 2021

Gebruiksvoorwaarden www.lilianefonds.nl

Onlinemachtiging en iDEAL-betaling

Door het onlinedonatieformulier in te vullen, stel je het Liliane Fonds in staat om (structureel) een bedrag van jouw bankrekening af te schrijven. Je kunt tot 56 dagen na afschrijving bij jouw bank bezwaar maken tegen de afboeking. Je kunt het bedrag en de periode waarover dit bedrag wordt afgeschreven altijd wijzigen.

Jouw donateurschap kun je op elk moment stopzetten per telefoon, per e-mail of per brief (zie informatie op de contactpagina).

Het minimumbedrag voor een machtiging is vanwege de incassokosten € 3. Wilt u minder dan € 3 doneren via een machtiging? Je kunt er eventueel voor kiezen om een hoger bedrag te doneren, maar dan minder vaak per jaar. Zo kom je op hetzelfde bedrag per jaar uit. Wil je bijvoorbeeld € 2 per maand doneren? Dan kun je € 6 per kwartaal of € 24 per jaar doneren.

Bij een iDEAL-betaling maak je zelf eenmalig geld over naar het Liliane Fonds. Heb je per ongeluk een onjuist bedrag overgemaakt of twijfel je of de betaling goed verlopen is? Neem dan contact met ons op per telefoon, e-mail of brief (zie informatie op de contactpagina). Het minimumbedrag voor een donatie via een IDEAL-betaling is € 2,50.

Donatieformulier

Om je een indruk te geven welke hulp voor welk bedrag geboden kan worden, zijn voorbeelden opgenomen. De kosten van interventies (hulp) variëren per kind en per land. Onlinedonaties worden in principe niet aan specifieke interventies, kinderen of landen gegeven.

Informatie en aansprakelijkheid

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Het Liliane Fonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik, of de onmogelijkheid tot gebruik, van www.lilianefonds.nl.

Op www.lilianefonds.nl tref je een aantal links aan naar andere websites. Het Liliane Fonds is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Cookies

Het Liliane Fonds maakt op zijn website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een desktopcomputer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Als je gebruik maakt van onze website, stuurt het cookie informatie terug aan het Liliane Fonds.

Functionele cookies zijn nodig om de primaire functies van de Liliane Fonds website uit te voeren. Via deze website worden daarom automatisch (zonder expliciete toestemming) functionele cookies geplaatst. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de sites technisch te faciliteren, de snelheid van de website te monitoren en het bezoekgedrag te registreren. Het doel van functionele cookies is de website verbeteren op basis van prestaties. De informatie die wordt verzameld, wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen.

Analytische cookies worden indien je hier toestemming voor geeft middels de cookiemelding ingezet om de website te optimaliseren. De Liliane Fonds website gebruikt analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de website die het meest populair zijn onder gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om informatie te verstrekken over het gebruik van de website en wordt ook gebruikt om de inhoud te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Deze cookies zijn nodig om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de gebruiker. Bij het accepteren van de analytische cookies ga je ermee akkoord dat de website persoonlijke gegevens verzamelt zoals demografische gegevens en interesses.

Youtube
Zorgt ervoor dat alle video’s afkomstig vanuit YouTube goed afgespeeld kunnen worden op de website en de voorkeuren van de gebruikers worden bewaard. De cookie komt van Youtube en wordt na maximaal zeven maanden verwijderd. Youtube deelt anonieme data met derden.

Google Analytics
Registreert gepersonaliseerde webstatistieken en het bezoekersgedrag op de website. De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden.

Marketing cookies worden indien je hier toestemming voor geeft middels de cookiemelding gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze de website bezoeken. Deze cookies worden door het Liliane Fonds en door derden op onze website geplaatst zodat voor jou relevante advertenties kunnen worden getoond. Het doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Hierbij worden verschillende online kanalen ingezet, waaronder sociale media.

Mautic
Registreert en identificeert terugkerende bezoekers op de websites van Liliane Fonds. Als er nog geen cookie bestaat, maakt Mautic een nieuwe contactpersoon aan en plaatst deze de cookie. Wanneer de marketing cookies door een bezoeker niet geaccepteerd worden, worden deze cookies niet geplaatst. Mautic is een marketing automation systeem dat Liliane Fonds gebruikt bij haar marketingactiviteiten om bezoekers bijvoorbeeld relevante content aan te bieden. De cookie komt van Mautic en blijft maximaal 2 jaar bewaard.

Facebook
Registreert bezoekersstatistieken en wordt gebruikt om content relevanter te maken en gerichte advertenties te verspreiden via Facebook. De cookie komt van Facebook en blijft maximaal 2 jaar bewaard. Facebook deelt geen informatie met derden.

Adform
Hiermee worden advertenties en campagnes geactiveerd en gepersonaliseerde banners geplaatst binnen de website. De cookie komt van Adform en wordt na maximaal 60 dagen verwijderd.

Scorcardsearch
Registreert bezoekersstatistieken die gebruikt worden door het marketing onderzoeksnetwerk Scorecard Research om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren. De cookie komt van Scorcard Search en wordt na maximaal 2 jaar verwijderd.

Google Remarketing
Registreert bezoekersstatistieken en wordt gebruikt om content relevanter te maken en gerichte advertenties te verspreiden. De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden.

Hotjar
Activeert functies van Hotjar voor het bijhouden en meten van uitgebreide website statistieken en handelingen van gebruikers. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden. De cookie komt van Hotjard en wordt na maximaal 1 jaar verwijderd. Hotjar deelt geen anonieme data met derden.

Doubleclick
Registreert bezoekersstatistieken en wordt gebruikt om content relevanter te maken en gerichte advertenties te verspreiden. De cookie komt van Google en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd. Google deelt anonieme data met derden.

Verwijderen cookies
Cookies kun je  alleen zelf verwijderen omdat die op jouw eigen computer zijn opgeslagen. Als je cookies verwijdert, kun je mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van jouw browser staat onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.