Shanita en moeder

Privacyverklaring

Stichting Liliane Fonds (hierna te noemen: het Liliane Fonds) is ervan overtuigd dat de bescherming en de beveiliging van persoonlijke gegevens van haar donateurs en geïnteresseerden van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Het Liliane Fonds leeft in dit kader de regels na met betrekking tot bescherming persoonsgegevens, die gesteld zijn in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo gaan wij om met jouw gegevens

Persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een (online) donatieformulier, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Het Liliane Fonds legt ter uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift de volgende persoonsgegevens vast: naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN. Deze gegevens worden gebruikt om jou te informeren over activiteiten en projecten van het Liliane Fonds, bijvoorbeeld via de digitale nieuwsbrief en de nieuwsbrief per post. Het Liliane Fonds kan bijvoorbeeld ook om jouw geboortedatum vragen. Onder andere voor verificatiedoeleinden indien je contact opneemt met het Liliane Fonds. Mede door de gegevens bekend bij het Liliane Fonds kan het Liliane Fonds jou op maat informeren over activiteiten en projecten die voor jou mogelijk interessant zijn. Als je geen prijs stelt op het ontvangen van informatie over het Liliane Fonds per post, e-mail of telefoon, dan kun je dit melden aan het Liliane Fonds. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina.

Als je als donateur jouw telefoonnummer aan het Liliane Fonds hebt verstrekt, dan kun je per telefoon op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het Liliane Fonds en hoe je kunt bijdragen aan deze activiteiten. Je wordt maximaal één keer per jaar benaderd. Om de kwaliteit van het contact met donateurs te borgen en verbeteren wordt de uitkomst van het gesprek vastgelegd. Zo kan het Liliane Fonds communicatie richting donateurs zo goed mogelijk afstemmen en zo efficiënt mogelijk inrichten. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor benadering per telefoon door contact op te nemen met de afdeling Donateursadministratie. Dat kan via e-mail of telefonisch. Ga hiervoor naar de contactinformatie op de contactpagina.

Tot eind 2021 was het mogelijk om via SMS te doneren aan het Liliane Fonds door het woord ‘Liliane’ of ‘Groeien’ te sturen naar 4333. Wanneer je hier gebruik van gemaakt hebt, kan het Liliane Fonds je één of meerdere SMS’jes sturen.

Indien je contact met het Liliane Fonds opneemt, wordt er gebruik gemaakt van jouw gegevens zoals die bekend zijn bij het Liliane Fonds. Ook worden er aantekening van het contactmoment gemaakt en bewaard. Zo kan het Liliane Fonds je een volgende keer weer goed van dienst zijn.

Het Liliane Fonds verstrekt jouw gegevens nooit aan derden, met uitzondering van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers) voor voorlichtende en fondsenwervende activiteiten van het Liliane Fonds. Met deze verwerkers zijn strikte contractuele afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens. Alle door jou verstrekte informatie wordt door het Liliane Fonds en zijn verwerkers vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving.

Als Liliane Fonds vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateursprofielen maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en het gedrag van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment en willen de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben. Heb jeu bezwaar tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor het maken van analyses en profielen? Stuur dan een e-mail naar: voorlichting@lilianefonds.nl zodat wij jouw gegevens hiervan kunnen uitsluiten.

Het Liliane Fonds draagt zorg voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van zijn systemen waarin jouw gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Op deze wijze wordt er verzekerd dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daartoe vanwege hun functie bevoegd zijn. Jouw gegevens worden dus alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of daarmee verenigbaar zijn.

Inzage, aanpassing en verwijdering van jouw gegevens

Als je wilt weten welke persoonsgegevens het Liliane Fonds van jou heeft geregistreerd, dan kun je een verzoek sturen, voorzien van jouw naam en adres. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina. Je ontvangt dan van ons binnen een maand de op jou betrekking hebbende gegevens. Je hebt te allen tijde het recht om aanpassingen of verwijdering van gegevens te vragen. Tenzij die verwijdering om wettelijke redenen niet mogelijk is. Het Liliane Fonds zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Zo gaan wij om met gegevens van de kinderen die wij ondersteunen

De persoonsgegevens van kinderen die ondersteund worden via de partnerorganisaties in Azië, Afrika en Latijns Amerika worden lokaal beheerd. Wel wordt een beperkt aantal gegevens van kinderen ingevoerd in de in Nederland beheerde database, en deze worden beschermd via de beveiligingsmaatregelen van het Liliane Fonds zelf en via Verwerkersovereenkomsten met onze leveranciers.

Verder worden gegevens van kinderen gebruikt voor kindverhalen, verantwoordingen aan onze donateurs, nieuwsbrieven, en voor campagnes in de diverse media. In die gevallen wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de kinderen. Daarover zijn afspraken gemaakt met onze strategische partnerorganisaties in de landen waar het Liliane Fonds actief is.

Alle kinderen met een handicap die geportretteerd worden in onze uitingen zijn al opgenomen in ons programma of worden opgenomen in ons programma. Dit betekent dat zij de benodigde hulp ontvangen. De geportretteerde kinderen staan symbool voor veel kinderen met een handicap die onze hulp nog dringend nodig hebben.

Gebruik van online kanalen

Als je als donateur of geïnteresseerde jouw e-mailadres aan het Liliane Fonds hebt verstrekt, dan  word je per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten en het laatste nieuws van het Liliane Fonds. Om de inhoud van deze e-mails te optimaliseren wordt de respons op de e-mails (is die geopend/is er ergens op geklikt) op individueel niveau vastgelegd. Zo wordt de inhoud van de e-mails aangepast aan wat het merendeel van de lezers interessant vindt. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Wanneer je www.lilianefonds.nl bezoekt wordt je IP-adres geregistreerd. Dit wordt echter direct geanonimiseerd. Het Liliane Fonds slaat jouw IP-adres dus niet op.

Om onze supporters en geïnteresseerden op sociale media zo relevant mogelijk te bereiken, maakt het Liliane Fonds gebruik van ‘Aangepaste Doelgroepen’ van Meta, ook bekend als Custom Audiences. Met behulp van deze functionaliteit kunnen we bestaande supporters en potentiële geïnteresseerden op basis van interesseprofielen in- of uitsluiten van onze advertentiecampagnes. Hierbij uploaden we jouw e-mailadres en/of telefoonnummer naar de advertentie-omgeving van Meta, waarbij je gegevens op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier worden verzonden. Op deze manier kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat je op Meta geen advertenties meer te zien krijgt over campagnes die je al hebt gesteund.

Als je op onze website www.lilianefonds.nl toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van marketingcookies, delen we enkele gegevens met Meta om je acties te kunnen meten en onze advertenties op Facebook effectiever te maken. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op jouw toestemming door het accepteren van de marketingcookies.

Als je niet wilt dat advertenties op deze wijze worden getoond via deze platforms, kun je je afmelden bij deze platforms. Meer informatie over hoe je dit kunt doen, vind je op de volgende pagina’s:

Het is mogelijk om cookies te verwijderen. Hoe je dat kunt doen is afhankelijk van de webbrowser waarmee je webpagina’s bekijkt. Bekende webbrowsers zijn Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari. Daarnaast kun je je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te blokkeren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert. Voor meer informatie over de instellingen met betrekking tot cookies en specifieke browsers kun je het beste de helpfunctie van je webbrowser raadplegen.

Vragen, klachten, bezwaar of geschillen

Als je een klacht, opmerking of vraag hebt over het Liliane Fonds, dan kun je die richten aan Stichting Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of voorlichting@lilianefonds.nl. Je krijgt dan binnen 4 weken een reactie. Heb je een klacht, raadpleeg dan onze volledige klachtenregeling.

Heb je vermoeden van een misstand? Of wil je een melding maken van ongewenst gedrag? Ga dan naar Integriteit en kindveiligheid.

Gebruiksvoorwaarden www.lilianefonds.nl

Onlinemachtiging en iDEAL-betaling

Door het onlinedonatieformulier in te vullen, stel je het Liliane Fonds in staat om (structureel) een bedrag van jouw bankrekening af te schrijven. Je kunt tot 56 dagen na afschrijving bij jouw bank bezwaar maken tegen de afboeking. Je kunt het bedrag en de periode waarover dit bedrag wordt afgeschreven altijd wijzigen.

Jouw donateurschap kun je op elk moment stopzetten per telefoon, per e-mail of per brief (zie informatie op de contactpagina).

Het minimumbedrag voor een machtiging is vanwege de incassokosten € 3. Wil je minder dan € 3 doneren via een machtiging? Je kunt er eventueel voor kiezen om een hoger bedrag te doneren, maar dan minder vaak per jaar. Zo kom je op hetzelfde bedrag per jaar uit. Wil je bijvoorbeeld € 2 per maand doneren? Dan kun je € 6 per kwartaal of € 24 per jaar doneren.

Bij een iDEAL-betaling maak je zelf eenmalig geld over naar het Liliane Fonds. Heb je per ongeluk een onjuist bedrag overgemaakt of twijfel je of de betaling goed verlopen is? Neem dan contact met ons op per telefoon, e-mail of brief (zie informatie op de contactpagina). Het minimumbedrag voor een donatie via een IDEAL-betaling is € 2,50.

Donatieformulier

Om je een indruk te geven welke hulp voor welk bedrag geboden kan worden, zijn voorbeelden opgenomen. De kosten van interventies (hulp) variëren per kind en per land. Onlinedonaties worden in principe niet aan specifieke interventies, kinderen of landen gegeven.

Informatie en aansprakelijkheid

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Het Liliane Fonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik, of de onmogelijkheid tot gebruik, van www.lilianefonds.nl.

Op www.lilianefonds.nl tref je een aantal links aan naar andere websites. Het Liliane Fonds is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Cookies

Het Liliane Fonds maakt op zijn website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een desktopcomputer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Als je gebruik maakt van onze website, stuurt het cookie informatie terug aan het Liliane Fonds. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken, vind je terug in ons cookie-statement.