De feiten op een rij

In het rapport Enabling Education – Steps Towards Global Disability-Inclusive Education heeft het Liliane Fonds resultaten en conclusies bijeengebracht van ruim honderd onderzoeken naar de samenhang tussen armoede en handicap en naar de rol die inclusief onderwijs kan spelen bij het doorbreken van dit patroon en daarmee in de bestrijding van armoede.

In het rapport staan onder meer de volgende conclusies:

  • Onderwijs is in sterke mate bepalend voor het persoonlijk welzijn van mensen.
  • Inclusief onderwijs verbetert de sociale vaardigheden leerlingen mét en zónder handicap en creëert gezamenlijke sociale netwerken. Daarnaast kan inclusief onderwijs op termijn zorgen voor meer werkgelegenheid, hogere lonen en meer duurzame bestaansmogelijkheden.
  • Als kinderen met een handicap naar school gaan, profiteren ook zij van volksgezondheidscampagnes en andere ontwikkelingsinitiatieven. Die vinden, zeker als ze specifiek op kinderen zijn gericht, vaak op scholen plaats. Ook de maatschappij heeft voordeel bij kinderen met een handicap die gezonder zijn of bijvoorbeeld meer kennis hebben van hygiëne.
  • Inclusief onderwijs is rendabeler dan speciaal onderwijs. Een nieuwe school voor speciaal onderwijs bouwen is aanzienlijk duurder dan de aanpassing van een reguliere school aan de behoeften van kinderen met een handicap.
  • Als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, zorgt dit voor een betere interactie tussen hen. Dit gaat vooroordelen en stigmatisering tegen en bevordert de gelijkheid van alle leerlingen.

De conclusies worden onderschreven door andere organisaties die zich inzetten voor de naleving van kinderrechten, internationale samenwerking en/of de ondersteuning van mensen met een beperking. Deze organisaties zijn DCDD, Dorcas, Edukans, Global Campaign for Education Nederland, ICS, de Karuna Foundation, Light for the World Nederland, Light for the World International, Red een KindRoyal Dutch Kentalis, Soft Tulip en Terre des Hommes.

Download het volledige rapport (Engels)
Download de samenvatting (Nederlands)