Meedoen is geen gunst. Het is een basisrecht.

In de armste streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika leven ten minste 40 miljoen kinderen met een handicap. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld. Dit staat haaks op hun rechten: gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen, thuis en in de gemeenschap, en een leven van de hoogst haalbare kwaliteit.

Het Liliane Fonds werkt aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook arme kinderen met een handicap al hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.

Over onze toekomstdroom