verzorger over SRGR-onderwerpen

Body Talk

Aandacht vragen voor relaties en seksualiteit bij jongeren met een beperking en hun gemeenschap.

De samenwerking

Het Body Talk programma is actief in de Filipijnen, Vietnam en Indonesië en is geïnitieerd door het Liliane Fonds, in samenwerking met Rutgers, NLR Indonesia, Research Centre for Inclusion en Norfil Foundation. Body Talk heeft als doel kinderen en jongeren met een handicap structureel te ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling en hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

De onderwerpen seksualiteit, seksuele ontwikkeling en relaties worden vaak niet besproken met jongeren met een beperking, of de mensen die het dichtst bij hen staan en hen begeleiden naar volwassenheid. Er wordt thuis niet tot nauwelijks over gesproken, en er is weinig tot geen aandacht voor seksuele voorlichting op school. Zorgmedewerkers leren niet hoe zij jongeren met een handicap kunnen ondersteunen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, hun vragen hierover kunnen beantwoorden of voorzien in wat hierin nodig is.

Gelijke rechten

Seksualiteit als natuurlijk onderdeel van het leven of als een uiting van liefde wordt niet onderkend voor mensen met een beperking. Algemeen wordt aangenomen dat jongeren met een handicap geen goede ouders of echtgenoten kunnen zijn, geen seksuele gevoelens en verlangens hebben en niet verliefd kunnen worden. Daardoor wordt jongeren met een handicap bewust of onbewust het essentiële recht op seksuele en reproductieve gezondheid ontzegd. Body Talk wil jongeren met een handicap structureel ondersteunen op het gebied van SRGR, zodat ze hun seksuele en reproductieve rechten begrijpen, voor deze rechten op kunnen komen, en weloverwogen beslissingen kunnen maken op het gebied van hun seksuele en reproductieve gezondheid.

Body Talk richt zich daarom niet alleen de jonge mensen met een handicap zelf. Ook hun ouders, verzorgers, onderwijzers, zorgmedewerkers en traditionele leiders hebben hierin een rol te vervullen. In het Body Talk programma worden trainingsrichtlijnen ontwikkeld specifiek voor deze doelgroepen, waarin de gezamenlijke expertise van alle bij Body Talk betrokken organisaties ingezet wordt. In elk land wordt een sterk team van trainers opgeleid die de trainingsrichtlijnen met bijbehorende materialen uitrollen, zodat de mensen uit deze doelgroepen worden getraind in het ondersteunen van jongeren met een handicap in hun seksuele ontwikkeling. Zowel op school, thuis en in gezondheidscentra.

Werken voor, en mét jonge mensen

In dit project spelen jongeren met een handicap zelf een belangrijke rol: zij zijn de ervaringsdeskundigen en de ambassadeurs voor de rechten van jonge mensen met een handicap. Ze geven les aan andere jongeren en we werken met hen samen bij de ontwikkeling van materialen. Via Body Talk delen we de kennis en materialen ook met ons regionale en internationale netwerk, zodat zoveel mogelijk jongeren met een handicap wereldwijd van dit project kunnen profiteren.

Bekijk hoe jongeren met een handicap getraind worden en seksuele voorlichting geven aan andere kinderen.

Doelstellingen en resultaten

  • Jongeren met een handicap hebben meer kennis over hun SRGR, zijn getraind als kennisoverdragers en belangenbehartigers en hebben een positief zelf- en lichaamsbeeld. 
  • Ouders, verzorgenden, zorgmedewerkers en onderwijzers hebben meer kennis en begrip van SRGR en kunnen kinderen en jongeren met een handicap ondersteunen en begeleiden in hun seksuele ontwikkeling. 
  • Gemeenschappen respecteren, accepteren en erkennen de seksualiteit en SRGR van jongeren met een handicap 
  • De ontwikkelde materialen, trainingen, publicaties en middelen worden door alle bij Body Talk betrokken organisaties ruim gedeeld met anderen. Zodat zoveel mogelijk mensen kennis hebben van het op een betekenisvolle manier betrekken van jongeren met een handicap bij SRGR, en zich richten op het inclusief maken van SRGR-programma’s, -beleid en -onderzoek.