Mudith (Sri Lanka) rent dankzij looprek mee

Onze toekomstdroom

Kinderen en jongeren met een handicap doen gelijkwaardig en zo volledig mogelijk mee. Thuis, in spel en sport, op school, in werk en in de gemeenschap in het algemeen. Hun leven heeft de hoogst haalbare kwaliteit. Dát is de visie van het Liliane Fonds, ofwel onze toekomstdroom.

Een eerlijke kans op een beter leven

Acht van de tien kinderen met een beperking wonen in de armste delen van de wereld. Ze worden vaak niet als volwaardig gezien en hebben te maken met vooroordelen en uitsluiting. Hierdoor krijgen ze niet genoeg kansen om zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zij worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting. Hun grootste beperking is het gebrek aan een eerlijke kans.

Het Liliane Fonds verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. Samen met lokale partnerorganisaties maken we hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en dragen we bij aan een inclusieve samenleving waarin meedoen ondanks een handicap mogelijk is.

Groots denken, pragmatisch doen

Het kind staat altijd centraal in ons beleid en in alles wat we doen. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo, want we willen dat kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden volwaardig meedoen. Hoe precies? We hebben onze plannen en doelen voor de nabije toekomst op een rijtje gezet.

Lees alles over onze toekomstvisie in de samenvatting van ons Meerjarenstrategie 2024-2027

Hoe steunt het Liliane Fonds kinderen met een handicap in de armste delen van de wereld? Bekijk het in de video