Werver van Liliane Fonds aan de deur

Huis-aan-huiswerving

Meedoen is geen gunst, het is een basisrecht!

Kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede krijgen vaak geen eerlijke kansen. Het Liliane Fonds zet zich in voor een samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden gelijke rechten en kansen genieten. Dat kan alleen met de bijdragen van donateurs. Huis-aan-huiswerving is een goede en belangrijke manier voor ons om nieuwe donateurs te werven, om zo een stap dichter bij een toekomst te komen waarin kinderen en jongeren met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen.

Straat- en huis-aan-huiswerving

Het Liliane Fonds zet ledenwervers in die bij u aan de deur kunnen komen. Ook kunt u hen op straat tegenkomen. U herkent onze wervers aan hun oranje of zwarte jas of T-shirt met een wit Liliane Fonds-logo. Bovendien hebben zij altijd een identificatiepasje bij zich.

Op de website geefgerust.nl kan je zelf heel makkelijk bekijken of wij in je buurt actief zijn. Kijk daarvoor op www.geefgerust.nl/geef-gerust-aan-de-deur.

Collecte?

De wervers komen niet langs met een collectebus, maar vragen om een machtiging. Bij een dergelijke vorm van werving kunt u er niet voor kiezen om een contant bedrag te geven. Omdat het niet om een collecte gaat, maar om huis-aan-huis en straatwerving, zijn wij niet gebonden aan het collecterooster voor goede doelen.

Bevestiging van inschrijving

Onze ledenwervers hebben een tablet bij zich om uw inschrijving te verwerken. Hierop noteren zij gegevens van nieuwe donateurs, waaronder bankrekeningnummer.

Huis-aan-huiswerving tijdens corona

Aangezien de overheid huis-aan-huiswerving toestaat en onze steun voor kinderen met een beperking ook in tijden van corona onverminderd doorgaat, hebben wij onze huis-aan-huiswerving op kleine schaal hervat. Wij volgen daarin de richtlijnen van Goede Doelen Nederland en houden ons strikt aan het Covid-19 Protocol donateurswerving voor CBF Erkende goede doelen.

Het Liliane Fonds neemt de volgende maatregelen m.b.t. corona tijdens het werven:

  • De door het RIVM gecommuniceerde maatregelen worden nageleefd;
  • De werver houdt 1,5 meter afstand van de consument;
  • Wervers zijn gecontroleerd of zij geen ziekteverschijnselen hebben;
  • Wervers hebben uitsluitend de mogelijkheid u om een ondertekening te vragen middels sms verificatie. Deze methode is rechtsgeldig en het veiligst zodat u niet de tablet hoeft aan te raken en de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven;
  • Er wordt extra zorgvuldig omgegaan met kwetsbare doelgroepen. De werver beëindigt bij twijfel over de gezondheid van de consument of op verzoek van de consument direct het gesprek;
  • De werver vraagt in het begin van het gesprek of de consument zich prettig voelt bij het gesprek. Indien dit niet het geval is, dan beëindigt de werver het gesprek direct. Ook draagt de werver op verzoek een mondkapje;
  • Iedere werver beschikt over zijn/haar eigen kleding van het Liliane Fonds zodat kleding niet hoeft te worden gedeeld met andere wervers. De werver zorgt ervoor dat zijn/haar kleding regelmatig wordt gewassen;
  • Donateurs bellen we naderhand om te vragen hoe zij het gesprek ervaren hebben en of de werver 1,5 meter afstand heeft gehouden.

Vragen of opmerkingen

Mocht u vragen hebben over huis-aan-huis en straatwerving, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons een e-mail sturen of tijdens kantooruren bellen naar 0800 – 7 800 800 (gratis). Heeft u een klacht of opmerking, laat het ons dan weten. Vermeld daarbij de datum en uw adres, en eventueel de naam en het ID-nummer van de werver. Wij vinden het belangrijk dat u op een nette manier te woord gestaan wordt en dat u correct geïnformeerd wordt over ons werk.