Werver van Liliane Fonds aan de deur

Huis-aan-huiswerving

Meedoen is geen gunst, het is een basisrecht!

Kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede krijgen vaak geen eerlijke kansen. Het Liliane Fonds zet zich in voor een samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden gelijke rechten en kansen genieten. Dat kan alleen met de bijdragen van donateurs. Huis-aan-huiswerving is een goede en belangrijke manier voor ons om nieuwe donateurs te werven, om zo een stap dichter bij een toekomst te komen waarin kinderen en jongeren met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen.

Straat- en huis-aan-huiswerving

Het Liliane Fonds zet wervers in die bij u aan de deur kunnen komen. Ook kunt u hen op straat tegenkomen. U herkent onze wervers aan hun oranje of zwarte jas of T-shirt met het logo van het Liliane Fonds. Bovendien hebben zij altijd een identificatiepasje bij zich.

Onze wervers werven uitsluitend tussen 9.00 uur en 21.00 uur op werkdagen en van 10.00 uur tot 20.00 uur op zaterdagen.
Op de website huisaanhuiswerving.nl kunt u zelf heel makkelijk bekijken of wij in uw buurt actief zijn. Kijk daarvoor op het wervingsrooster.

Inschrijving en gegevens

Onze wervers hebben een tablet bij zich om uw inschrijving te verwerken. Onze wervers komen dus niet langs met een collectebus, maar vragen om een machtiging. De werver vraagt hierbij altijd naar uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. U kunt ook al meteen de eerste betaling van uw maandelijkse donatie direct aan de deur doen (middels een QR-code).

Wij gebruiken deze gegevens om de inschrijving in orde te maken en u te informeren over ons werk. Daarnaast ontvangt u ook altijd een bevestiging van uw donateurschap per mail.

Het Liliane Fonds gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lees meer hierover in onze privacyverklaring.

Vragen of opmerkingen

Mocht u vragen hebben over huis-aan-huis en straatwerving, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons een e-mail sturen of tijdens kantooruren bellen naar 0800 – 7 800 800 (gratis). Heeft u een klacht of opmerking, laat het ons dan weten. Vermeld daarbij de datum en uw adres, en eventueel de naam en het ID-nummer van de werver. Wij vinden het belangrijk dat u op een nette manier te woord gestaan wordt en dat u correct geïnformeerd wordt over ons werk.