Werver van Liliane Fonds aan de deur

Huis-aan-huiswerving

Het Liliane Fonds zet ledenwervers in die bij u aan de deur kunnen komen. Ook kunt u hen op straat tegenkomen. U herkent onze wervers aan hun oranje jas of T-shirt met een wit Liliane Fonds-logo. Bovendien hebben zij altijd een identificatiepasje bij zich. Als u besluit donateur te worden, kunnen wij meer kinderen en jongeren met een handicap steun op maat bieden.

Collecte?

De wervers komen niet langs met een collectebus, maar vragen om een machtiging. Bij een dergelijke vorm van werving kunt u er niet voor kiezen om een contant bedrag te geven. Omdat het niet om een collecte gaat, maar om huis-aan-huis en straatwerving, zijn wij niet gebonden aan het collecterooster voor goede doelen.

Bevestiging van inschrijving

Onze ledenwervers hebben een tablet bij zich om uw inschrijving te verwerken. Hierop noteren zij gegevens van nieuwe donateurs, waaronder bankrekeningnummer.

Corona

Het Liliane Fonds werft normaal gesproken inderdaad donateurs aan de deur. Op 14 december was er een persconferentie over de extra maatregelen die het Kabinet heeft getroffen vanwege de toename van het aantal corona besmettingen. Naar aanleiding daarvan is er besloten om momenteel niet aan de deur te werven tot dat de maatregelen weer versoepeld zijn.

Wanneer de maatregelen van het Kabinet weer worden versoepeld en we weer starten met het werven aan de deur dan neemt het Liliane Fonds de volgende maatregelen m.b.t. corona tijdens het werven:

  • De door het RIVM gecommuniceerde maatregelen worden nageleefd;
  • De werver houdt 1,5 meter afstand van de consument;
  • Wervers zijn gecontroleerd of zij geen ziekteverschijnselen hebben,
  • Tablets, pennen, pasjes en andere materialen worden regelmatig gedesinfecteerd. De werver wast regelmatig zijn handen;
  • Er wordt extra zorgvuldig omgegaan met kwetsbare doelgroepen. De werver beëindigt bij twijfel over de gezondheid van de consument of op verzoek van de consument direct het gesprek;
  • De werver vraagt in het begin van het gesprek of de consument zich prettig voelt bij het gesprek. Indien dit niet het geval is, dan beëindigt de werver het gesprek direct;
  • De wervers gaan in principe niet met OV naar de locatie waar zij werven tenzij het niet anders kan. Indien zij met het OV reizen, dan dragen zij een mondkapje;
  • Iedere werver beschikt over zijn/haar eigen kleding van het Liliane Fonds zodat kleding niet hoeft te worden gedeeld met andere wervers. De werver zorgt ervoor dat zijn/haar kleding regelmatig wordt gewassen;
  • Donateurs bellen we naderhand om te vragen hoe zij het gesprek ervaren hebben, of de werver 1,5 meter afstand heeft gehouden en of hij de tablet heeft gedesinfecteerd.

Protocol
Op 3 november was er een persconferentie over de extra maatregelen die het Kabinet heeft getroffen vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Op grond daarvan is dit protocol opgesteld dat ook op de website van het CBF is geplaatst. Na iedere persconferentie wordt bepaald of het protocol moet worden aangescherpt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u vragen hebben over huis-aan-huis en straatwerving, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons een e-mail sturen of tijdens kantooruren bellen naar 0800 – 7 800 800 (gratis). Heeft u een klacht of opmerking, laat het ons dan weten. Vermeld daarbij de datum en uw adres, en eventueel de naam en het ID-nummer van de werver. Wij vinden het belangrijk dat u op een nette manier te woord gestaan wordt en dat u correct geïnformeerd wordt over ons werk.