Hoe we helpen

Sterke kinderen in een toegankelijke omgeving

Dit is de kernstrategie van het Liliane Fonds: de mogelijkheden van kinderen met een handicap trainen en hen weerbaar en zelfbewust maken. Bouwstenen van onze aanpak zijn de ontwikkeling van kinderen en hun ouders en het toegankelijk maken van hun omgeving.

Ontwikkeling van kinderen en ouders

We trainen en oefenen de fysieke en mentale mogelijkheden van kinderen met een handicap en maken kinderen en hun ouders weerbaar en zelfbewust. We verminderen, waar nodig met hulpmiddelen zoals een rolstoel, de belemmeringen die een direct gevolg van hun handicap zijn. De kinderen doen zo makkelijker mee en komen voor zichzelf op. De lokale omstandigheden en de wensen en behoeften van het kind zijn altijd het uitgangspunt bij de ondersteuning. De ouders of verzorgers hebben hierin een sleutelrol en daarom werken we op basis van gezinsgerichte revalidatie.

Toegankelijk maken van hun omgeving

We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun deelname is ingesteld. Denk aan de (sociale) infrastructuur, communicatie, en houding en gedrag van andere mensen. Ook adviseren wij onze partnerorganisaties over lobby bij de overheid of bij bedrijven voor het respecteren van rechten van kinderen en jongeren met een beperking en voor het vergroten van de bereidheid om hen mee te laten doen.

Moeder doet fysio-oefeningen met Selma © Foto: Sasja van Vechgel

Hoe we onze kernstrategie ondersteunen

Versterking van onze partnerorganisaties
Het Liliane Fonds werkt samen met lokale partners. Zij kennen de omstandigheden in en de mogelijkheden van het eigen land of de eigen regio en weten als geen ander hoe zij de ondersteuning van de kinderen en hun ouders het beste kunnen organiseren en evalueren. We versterken deze partnerorganisaties zodat ze voldoende deskundig en toegerust zijn en blijven om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Beleidsbeïnvloeding
We lobbyen voor het waarborgen van de belangen van mensen met een beperking in het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking.

Inzet van onze kennis
In de loop van ons veertigjarig bestaan hebben we, samen met onze partnerorganisaties, veel kennis en kunde opgebouwd over het versterken en mee laten doen van kinderen met een handicap. Deze kennis en kunde zetten we in om samen met onze partnerorganisaties de kwaliteit van programma’s voor kinderen met een handicap te verbeteren.

Belangrijke thema’s zijn:

  • Gezondheid en revalidatie
  • Onderwijs
  • Transport en communicatie
  • Werk en inkomen
  • Seksuele gezondheid en rechten