Yvan en CBR-student Cynthia

Hoe we helpen

Gelijke rechten en kansen voor kinderen met een handicap

Samen met onze partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika versterken we kinderen met een handicap en hun gezinnen.

Dat is onze kernstrategie en zo zorgen we voor structurele verbetering in hun leven:

 • we bieden kinderen de best mogelijke zorg op maat
 • we ondersteunen hen in hun ontwikkeling
 • we maken hun omgeving toegankelijker

Het kind staat centraal

De situatie, het karakter en de behoefte van het kind staan centraal. We betrekken ouders, verzorgers en gemeenschap bij de revalidatie van kinderen.
We bieden de zorg en (hulp-)middelen om te kunnen groeien en om er echt bij te horen: thuis, op school, in de gemeenschap en de samenleving. Deze manier van werken heet ‘Community Based Rehabilitation’ (CBR).

Structurele verbeteringen

De meeste overheden hebben internationale verdragen getekend die kinderen met een handicap recht geven op een volwaardig en behoorlijk leven. We helpen onze partners om overheden aan te spreken te doen wat ze beloven: zorgen voor structurele verbetering op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen.
We komen ook op voor de belangen van mensen met een beperking in het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking.

Want meedoen is geen gunst, maar een recht.

Investeren in omgeving

We vergroten kennis en bewustwording van mensen in de directe omgeving van kinderen met een handicap: ouders, onderwijzers en gezondheidswerkers.
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt met door MIVA gefinancierde vervoers- en communicatiemiddelen.

Hoe we onze kernstrategie ondersteunen

Samen met partners: We werken nauw samen met lokale partners. Zij kennen de omstandigheden en mogelijkheden ter plekke. En ze weten hoe zij de steun aan de kinderen en hun ouders het beste kunnen organiseren. We stellen hoge kwaliteitseisen aan strategische partnerorganisaties.
Om de kwaliteit van programma’s steeds verder te verbeteren, geven we advies, bieden we (praktische) training en kennisuitwisseling. Zodat partners op termijn de programma’s zelfstandig en toekomstbestendig kunnen uitvoeren.

Kennis delen: Kennis over behandeling, revalidatie, scholing, belangenbehartiging en begeleiding van kinderen met een beperking maken we toegankelijk voor onze partners. We zetten leertrajecten op, geven trainingen en workshops, en we brengen partners met elkaar in contact zodat ze kunnen leren van elkaar.

Thema’s en duurzame ontwikkeling

De thema’s van onze programma’s voor kinderen en jongeren met een beperking sluiten aan bij de duurzame ontwikkelingsmodellen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals).

 • Wanbait Tang - Field worker

  Kindgerichte revalidatie en zorg

  Hoe eerder de revalidatie start, hoe groter de kans dat een kind gelijkwaardig en volledig mee kan doen in diens omgeving.

  Kindgerichte revalidatie en zorg
 • Duong Ngan Khanh

  Inclusief onderwijs

  Alle kinderen hebben recht op onderwijs, ook kinderen met een handicap. Maar de meesten van hen kunnen of mogen niet naar school.

  Inclusief onderwijs
 • Veldwerker Ritha bij een werkplaats

  Werk en inkomen

  Jongeren met een handicap willen op een waardige manier een eigen inkomen verdienen en hebben dezelfde arbeidsrechten als iedereen.

  Werk en inkomen