Hoe we helpen

Gelijke rechten en kansen voor kinderen met een handicap

Dit is de kernstrategie van het Liliane Fonds: Samen met onze lokale partners versterken we kinderen met een handicap en hun ouders in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Dit doen we door:

 • kinderen de best mogelijke zorg op maat te bieden
 • hen te ondersteunen in hun ontwikkeling
 • hun omgeving toegankelijker te maken

Zo zorgen we voor structurele verbetering in het leven van kinderen met een handicap en hun families. Want meedoen is geen gunst, maar een recht.

Het kind staat centraal

De situatie, het karakter en de behoeften van het kind staan altijd centraal. Onze programma’s werken op basis van ‘Community Based Rehabilitation’ (CBR). Dat betekent dat we de ouders of verzorgers en lokale gemeenschap betrekken bij de revalidatie van  kinderen met een handicap. We bieden zorg en (hulp-)middelen om hen in staat te stellen te groeien en er echt bij te horen: thuis, op school, in de gemeenschap en de samenleving.

Structurele verbeteringen

Om structurele verbetering te realiseren, stimuleren we beleidsveranderingen op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen. Dat doen we samen met lokale partners die de situatie ter plekke als geen ander kennen en het netwerk hebben om dit te realiseren. Ons streven is dat deze partners op termijn in staat zijn om de programma’s zelfstandig en toekomstbestendig uit te voeren.

Gelijke rechten

De meeste overheden ratificeerden internationale verdragen waarin staat dat alle kinderen met een handicap een volwaardig en behoorlijk leven moeten kunnen leiden. Ze hebben recht op zorg en onderwijs en de kans op werk en inkomen. Het Liliane Fonds helpt partnerorganisaties bij het aanspreken van de overheden op hun verantwoordelijkheid en spoort hen aan om over te gaan tot implementatie. We lobbyen ook voor het waarborgen van de belangen van mensen met een beperking in het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking.

Inclusieve samenleving

Meedoen in de samenleving vraagt om meer dan alleen directe hulp. Daarom investeren we in kennis en bewustwording van de omgeving, zodat meer mensen profiteren van onze programma’s.

In 2022 hebben we:

 • 4700 ouders getraind in de verzorging en het begeleiden van hun kinderen, bij thuis-oefeningen of de begeleiding naar school.
 • 3600 onderwijzers getraind in inclusief onderwijs, gebarentaal of het geven van seksuele voorlichting.
 • 1200 gezondheidswerkers (verplegers, therapeuten, CBR-medewerkers) getraind in gezinsgerichte revalidatie, vroege identificatie.

Deze resultaten zijn mede mogelijk gemaakt met door MIVA gefinancierde vervoers- en communicatiemiddelen.

Hoe we onze kernstrategie ondersteunen

Samen met partners
Het Liliane Fonds werkt nauw samen met lokale partners. Zij kennen de omstandigheden in en de mogelijkheden van het eigen land of de eigen regio en weten als geen ander hoe zij de ondersteuning van de kinderen en hun ouders het beste kunnen organiseren en evalueren.

Uitgangspunt is het effectief én duurzaam uitvoeren van de programma’s. We stellen daarom hoge kwaliteitseisen aan onze strategische partnerorganisaties. Naast vakinhoudelijk advies om de kwaliteit van programma’s voortdurend te verbeteren, bieden we (praktische) training en kennisuitwisseling om onze partners als organisaties te helpen professionaliseren.

Kennis delen
Binnen ons internationale netwerk maken we kennis over behandeling, revalidatie, scholing, belangenbehartiging en begeleiding van kinderen met een beperking toegankelijk voor onze partners. We zetten leertrajecten op, onder andere om kennis te vergaren over effectieve lokale strategieën voor lobby en belangenbehartiging ten behoeve van de rechten van de kinderen. We geven workshops, waarbij we bijvoorbeeld methoden aanbieden om te toetsten of beroepsonderwijs inclusief is. En we brengen partners met elkaar in contact zodat ze kunnen leren van elkaars ervaringen.

Onze thema’s en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

In ons werk voor kinderen en jongeren met een beperking richten we ons op vijf thema’s die aansluiten bij de internationale ontwikkelingsmodellen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals).

 • Gezondheid en revalidatie
 • Onderwijs
 • Transport en communicatie
 • Werk en inkomen
 • Seksuele gezondheid en rechten
Liliane Fonds en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen