Zusje helpt verstandelijk beperkte Pamela (Oeganda)

Steun het Liliane Fonds met belastingvoordeel

Wilt u het Liliane Fonds voor langere tijd financieel steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan!

Schenkingsovereenkomst

Voordeel voor u en voor ons

Het Liliane Fonds steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. Als u ten minste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst, dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting, omdat het Liliane Fonds is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ons geeft een vaste bijdrage meerdere jaren achtereen meer zekerheid over de inkomsten op langere termijn. En dat is weer heel belangrijk om kinderen met een handicap te kunnen blijven steunen en om daar goede plannen en een begroting voor te maken.

Uw voordeel in beeld gebracht

Met een schenkingsovereenkomst kost uw gift u netto minder dan het Liliane Fonds ontvangt. In de voorbeelden ziet u hoe groot het verschil kan zijn. In 2019 en 2020 zal uw voordeel zelfs gunstiger zijn in verband met het belastingtarief. ‘Gewone’ giften aan goede doelen zijn alleen aftrekbaar als ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Rekenvoorbeeld

Het Liliane Fonds heeft al een ANBI-status sinds 1 januari 2008.

Meteen regelen? Regel zelf uw periodieke gift zonder notaris.

Download schenkingsovereenkomst Toelichting
  • Meer informatie

    Ons fiscaal nummer/RSIN is 0073.76.327. Wilt u meer weten over onze ANBI-status? Ga naar de pagina met onze ANBI-gegevens.

  • Hebt u nog vragen?

    Hebt u nog vragen? Wij vertellen u graag meer over periodieke schenkingen. Bel 0800 – 7 800 800 of stuur een e-mail naar schenking@lilianefonds.nl.