Wahab (Kenia) is heel behendig met zijn loophulp

Samenwerking vergroot draagvlak en impact van ons werk

Door onze krachten te bundelen met die van anderen, bereiken we méér. Daarom werken we samen met partners in de landen waar we programma’s ondersteunen, met bedrijven, stichtingen en kennisinstituten, en met collega-organisaties die ons werk aanvullen.

Bedrijven en stichtingen

Samenwerking met bedrijven en stichtingen leidt vooral tot vergroting van ons draagvlak. Niet alleen door toename van het aantal mensen dat zich betrokken voelt bij de steun aan kinderen met een handicap, maar ook dankzij extra financiële middelen.

Nationale Postcode Loterij

Het Liliane Fonds is sinds 2000 een van de vaste begunstigden van de Nationale Postcode Loterij. Met de jaarlijkse bijdrage die we ontvangen – 1,35 miljoen euro – kunnen we meer dan 10.000 kinderen steunen. Daarnaast financiert de Postcode Loterij soms ook bijzondere projecten. Een voorbeeld hiervan is het project voor veiligheid van kinderen met albinisme, dat het Liliane Fonds en Human Rights Watch samen uitvoeren in Tanzania. In dat land heerst er veel bijgeloof rondom albinisme. Kinderen met albinisme worden buitengesloten en gediscrimineerd, en in het ergste geval zelfs verminkt of vermoord.

Collega-organisaties

Met collega-organisaties werken we vooral samen om de effecten van onze steun aan kinderen met een beperking te vergroten en te versterken.

MIVA

MIVA steunt kleinschalige projecten in afgelegen gebieden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met vervoers- en communicatiemiddelen. Door de samenwerking worden enerzijds de partnerorganisaties van het Liliane Fonds sterker op het gebied van transport en communicatie. Anderzijds kunnen de MIVA-projecten van dichtbij begeleid en gemonitord worden door de Zuidelijke partners van het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds en MIVA zijn gevestigd in hetzelfde pand, maar het blijven twee aparte stichtingen.

DCDD

Het Liliane Fonds participeert actief in de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), een netwerk van organisaties die zich bezighouden met inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. DCDD richt zich op het beïnvloeden van beleid (onder andere van de Nederlandse overheid en Europese Commissie). Doelstelling daarbij is dat beleid en uitvoering toegankelijker worden voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld ten aanzien van noodhulp en werk en inkomen. De directeur van het Liliane Fonds is momenteel voorzitter van DCDD.

IDDC

Het Liliane Fonds is ook actief lid van het International Disability and Development Consortium (IDDC), waarin organisaties van en voor mensen met een handicap uit meer dan honderd landen zijn vertegenwoordigd. Samen zetten ze zich in voor de volledige opname van mensen met een handicap in de samenleving.

Breaking down Barriers

Het Liliane Fonds en het Afrika-Studiecentrum hebben samen met partners in Sierra Leone, Zambia en Kameroen het leertraject Breaking down Barriers ontwikkeld op het vlak van Lobby & Advocacy. Beoogde resultaten zijn betere toegang tot revalidatie en onderwijs voor kinderen met een beperking. Maar ook gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt en stemrecht voor jongeren met een handicap. De kennis en expertise worden gedeeld met (Strategische) Partnerorganisaties en collega-organisaties, die op hun beurt de inzichten kunnen verrijken.

Albino kinderen in de schaduw
Samen met Human Rights Watch zet het Liliane Fonds zich in voor veiligheid van kinderen met albinisme.