Jareth en zijn vriend

Over Liliane Fonds

Meedoen is geen gunst maar een basisrecht. Kinderen met een handicap, waar ook ter wereld, horen erbij.

Dit zijn wij

Bij het Liliane Fonds zetten medewerkers zich dagelijks in voor een betere toekomst voor kinderen met een handicap in de armste landen van de wereld. We doen dit samen met lokale partnerorganisaties. De oprichtster van het Liliane Fonds is Liliane Brekelmans.

De oorsprong van het Liliane Fonds

Het Liliane Fonds is ontstaan uit een particulier initiatief van Liliane en Ignaas Brekelmans-Gronert. Op Sumatra ontmoette Liliane in 1976 Agnes, een Indonesisch meisje dat net als zijzelf een handicap had aan haar benen als gevolg van polio. Liliane wilde haar op weg helpen naar onafhankelijkheid. In 1980 mondde de actie uit in een stichting: het Liliane Fonds.

Ontstaansgeschiedenis
Liliane en Ignaas

Bestuur en toezicht

Het Liliane Fonds wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat ‘bestuur en uitvoering’ zijn gescheiden van ‘toezicht’. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Bestuur en toezicht
Verstandelijk beperkte Javier (Bolivia) bij grootouders
 • Johana lacht

  Integriteit en kindveiligheid

  Het integriteitsbeleid beschrijft wat we doen om ongewenst gedrag te voorkomen, hoe dit gedrag gemeld kan worden en hoe we daar vervolgens mee omgaan. Onderdeel van ons integriteitsbeleid is ons ‘child safeguarding’-beleid.

  Integriteit en kindveiligheid
 • Adin met moeder en CBR-student

  Werken aan een eerlijke en leefbare wereld

  We willen een leefbare wereld doorgeven. Dus nemen we onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van de klimaatcrisis. Die crisis raakt juist de meest kwetsbaren – kinderen met een handicap – het hardst. Op diverse terreinen van onze bedrijfsvoering zetten we stappen om als organisatie steeds duurzamer te worden.

  Werken aan een eerlijke en leefbare wereld
 • Keithly uit de Filippijnen steekt haar duim op

  Beleggingsbeleid

  Het Liliane Fonds heeft, na zorgvuldige overwegingen en onderzoeken, besloten om vanaf juli 2021 een deel van zijn vermogen defensief en duurzaam te beleggen en het beleggingsrisico zo veel mogelijk te spreiden.

  Beleggingsbeleid
 • Jaarverslag

  In 2022 kregen circa 50.000 kinderen met een handicap de ondersteuning die zij verdienen. Benieuwd hoe wij dat doen? Bekijk ons meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag.

  Jaarverslag
 • Meerjarenstrategie 2024-2027

  Het kind staat altijd centraal in ons beleid en in alles wat we doen. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo, want we willen dat kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden volwaardig meedoen.

  Meerjarenstrategie 2024-2027