Uw nalatenschap geeft kinderen toekomst

Het Liliane Fonds steunt kinderen met een handicap op de armste plekken van de wereld. Ons werk is hard nodig en zal dat ook nog zijn over 10 of 25 jaar. Eenderde van onze steun aan kinderen is mogelijk door erfenissen en legaten. Duizenden kwetsbare kinderen danken hun levensgeluk aan een testament.

Spreekt die gedachte u aan? Neem het Liliane Fonds dan op in uw testament.

Uw vraag is welkom

Juist als het gaat om uw erfenis voor een goed doel, wilt u er zeker van zijn dat u de juiste keuzes maakt en dat alles goed is geregeld. Hebt u vragen over de bestemming of besteding van uw nalatenschap of wilt u meer weten over testamenten, erfrecht en erfbelasting? Aarzel dan niet om vrijblijvend onze informatiebrochure aan te vragen. Of bel voor een persoonlijk advies met Hester Klute, onze adviseur schenken en nalaten, op telefoonnummer 0800 - 7 800 800 (gratis). U kunt ook een kennismakingsgesprek aanvragen.

Ga naar het aanvraagformulier

Erfstelling of legaat

Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Dat kan een gerust gevoel geven. U kunt het Liliane Fonds benoemen tot (mede-)erfgenaam middels een erfstelling. U geeft dan aan voor welk percentage het Liliane Fonds in uw nalatenschap deelt. Ook kunt u ons een geldbedrag of een bepaald goed schenken: een legaat. Een legaatakte kunt u ook opmaken als aanvulling op uw testament of gebruiken als u geen testament hebt.

Een testament regelt u bij een notaris. Deze bespreekt uw wensen met u, geeft advies over de mogelijkheden en informeert u over de kosten. Om het Liliane Fonds in uw testament op te nemen heeft de notaris de juiste tenaamstelling nodig: Stichting Liliane Fonds, statutair gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, kantoorhoudend Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41081480.

U kunt ook zelf een testament of legaatakte via internet opstellen en laten ondertekenen bij een notaris.

Maak online uw testament op
Stel online een legaatakte op

Gratis Erfenisdossier

Wij hebben voor u een gratis Erfenisdossier. Daarmee maakt u gemakkelijk een overzicht van uw bezittingen, financiën, verzekeringen, lidmaatschappen en dergelijke. Heel praktisch als u een testament op wilt stellen.

Vraag uw gratis Erfenisdossier aan

Bijzondere mogelijkheden

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bijzondere bestemming van uw nalatenschap, zoals een Fonds op Naam? Of zou u het Liliane Fonds tot executeur willen benoemen? Dat is eventueel mogelijk als u het Liliane Fonds tot (hoofd)erfgenaam benoemt. Wij overleggen graag vóór de benoeming met u over uw wensen en over de voorwaarden die wij aan deze taak kunnen verbinden.

Neem contact met ons op

Geen erfbelasting

Het Liliane Fonds is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen erf- en schenkbelasting hoeven te betalen. Van wat u het Liliane Fonds nalaat, gaat niets naar de fiscus.

Waarom nalaten? Drie donateurs aan het woord

Informatie voor executeurs

Bent u benoemd tot executeur of heeft u deze rol als notaris? En wilt u weten wat er komt kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap? Goede Doelen Nederland heeft een handleiding voor de afwikkeling van nalatenschappen en voor de afgifte van legaten opgesteld. 

Wanneer het Liliane Fonds een erfenis ten deel is gevallen, zijn wij de erflater uiteraard zeer dankbaar. Voor een goede administratie van deze bijzondere gift verzoeken wij u dringend niet het algemene bankrekeningnummer te gebruiken, maar tijdens kantooruren contact op te nemen met ons Team Nalatenschappen op telefoonnummer 073 - 518 94 20 (receptie) of 0800 - 7 800 800 (gratis). Of stuur een e-mail naar: nalatenschappen@lilianefonds.nl.

Meer weten over nalaten?

Ontvang onze brochure over nalaten of het handige Erfenisdossier.

•  Vul het aanvraagformulier in

Over ons werk

Weet u niet precies wat het Liliane Fonds doet en hoe we dat aanpakken? Leer ons (nog) beter kennen.

•  Brochure Liliane Fonds
•  Jaarverslag
•  Jaarbeeld

Hebt u nog vragen?

Wilt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Of wilt u graag meer informatie? Dan kunt u bij mij terecht.

Hester Klute,
adviseur bijzondere giften

0800 - 7 800 800
E-mail