Kinderen met een handicap horen erbij

Dit is de visie ofwel de toekomstdroom van het Liliane Fonds: een wereld waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen - thuis en in hun gemeenschap - en waarin hun leven de hoogst haalbare kwaliteit heeft.

Zover is het nog niet. Zeker niet in de armste gebieden van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daar woont 85 procent van alle kinderen met een beperking. Dat is geen toeval! Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor handicaps door ondervoeding, onwetendheid, onvoldoende medische zorg en slechte sanitaire voorzieningen. Een handicap leidt omgekeerd tot nog meer armoede. Kosten lopen op, mogelijkheden - voor onderwijs, werk, een maatschappelijk leven - nemen verder af. Doordat hulpmiddelen onbetaalbaar zijn en gebouwen onneembare vestingen, maar vooral door sociale uitsluiting. Vaak keert de gemeenschap zich af van kinderen met een beperking en van het gezin waartoe ze behoren. De oorzaak: vooroordelen en taboes.

We kunnen de vicieuze cirkel doorbreken

Miljoenen kinderen en hun naasten zitten gevangen in de vicieuze cirkel van armoede en handicap. Dat mag niet zo blijven en dat hoeft ook niet. Samen met anderen zullen we deze cirkel doorbreken. Onze toekomstdroom kan uitkomen.

Helpt u mee onze toekomstdroom waar te maken?

Doneer nu

Het sein staat op groen

Internationaal groeit het besef dat het ongedaan maken van uitsluiting van mensen met een beperking een 'mensenrechtenkwestie' is. In de Duurzame Ontwikkelingsdoelen staan gemarginaliseerde groepen centraal. En al bijna 160 landen hebben het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap geratificeerd. Lees meer over het Verdrag en de nieuwe werelddoelen in ons jaarverslag.

Mauricio uit Nicaragua heeft een hersenbeschadiging. Als kind kreeg hij steun van het Liliane Fonds, nu is hij mensenrechtenjurist. Bij de openstelling van het Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap in 2006 sprak hij in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe.