Jaarverslag 2017: steun op maat voor 86.772 kinderen

Samen met anderen brachten we een verandering op gang in het leven van deze kinderen. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en onder de maat en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling. Hoe we dat doen? Door voor deze kinderen mogelijk te maken wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Wilt u meer lezen?

In het Jaarverslag vindt u onder ander informatie over onze resultaten, de manier waarop we werken aan vergroting van onze deskundigheid, bijzondere acties en evenementen, en onze toekomstplannen.

Het jaar 2017 op hoofdlijnen

Draagvlak

In 2017 bewezen we (opnieuw) dat er veel draagvlak is voor het Liliane Fonds. Zonder overheidssubsidie realiseerden we het hoogste bedrag aan inkomsten in onze geschiedenis. Terwijl donateurs werven en behouden juist moeilijker én duurder is geworden.

Nieuwe vormen van samenwerking

Met onze lokale Strategische Partnerorganisaties vormden we een nieuw netwerk: Liliane Foundation INClusion Network (LINC). Doelstellingen: het delen van kennis en best practices, het indienen van gezamenlijke aanvragen voor institutionele fondsen en bundeling van krachten bij belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.

Samenwerking met MIVA

Na een positieve evaluatie van de samenwerking tussen het Liliane Fonds en MIVA is besloten dat beide organisaties samen verder gaan in een ‘personele unie’. Met één directeur-bestuurder en geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden.

Bestedingen, inkomsten en kosten

In 2017 besteedden we 19,2 miljoen euro aan onze doelstellingen: 17,6 miljoen euro aan ‘het Zuiden’ en 1,7 miljoen aan voorlichting in Nederland. Onze inkomsten kwamen uit op 22 miljoen euro, waarvan 13 miljoen euro afkomstig was van (bijna 83.000) particuliere donateurs.

Directiewissel

In 2017 maakte Kees van den Broek, sinds 2006 directeur-bestuurder van het Liliane Fonds, bekend medio 2018 terug te treden als directeur. Als zijn opvolger is Steven Berdenis van Berlekom benoemd, die op 1 juni 2018 in zijn nieuwe functie begint.

Erkenning door het CBF

Het Liliane Fonds is door het CBF erkend als goed  doel. Voor die erkenning gelden strenge criteria.

•   CBF-Erkenningspaspoort

Jaarverslag

Bekijk ons meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag. Weinig tijd? Kies dan voor het Jaarbeeld.

•  Jaarverslag
•  Jaarbeeld
•  Jaarrekening

Niets missen?

Blijf op de hoogte van ons nieuws, verhalen van kinderen en tv-uitzendingen.

•  Ontvang de digitale nieuwsbrief
•  Volg ons op Facebook
•  Volg ons op Twitter