Jetta Klijnsma met meisje met handicap uit Oeganda

Ambassadeur Jetta Klijnsma in Oeganda

“Ik voel me een bofferd”, zegt Jetta Klijnsma. “Omdat ik hier in Nederland ben geboren. Want, ook al heb je een handicap, hier zijn je toekomstkansen onvergelijkbaar veel beter dan wanneer je met een handicap geboren bent in één van de landen waar het Liliane Fonds actief is. Dat heb ik met eigen ogen kunnen zien, op reis samen met het Liliane Fonds in Oeganda. Heel heftig vond ik dat.”

Ondersteuning door lokale partners

Jetta ontmoette in Oeganda onder anderen Shallon, de moeder van de driejarige Shanita. Het meisje liep als peuter na een ziekte een hersenbeschadiging op waarna ze niet meer kon zitten, lopen of praten. Sommigen in de omgeving van Shallon beweerden dat zij haar dochter behekst had. Tegenwoordig, dankzij de steun van de lokale partnerorganisatie van het Liliane Fonds, weet Shallon beter. En ze weet ook hoe ze haar dochter vooruit kan helpen. Letterlijk, want het meisje leerde met vallen en opstaan weer lopen.

De rol van ouders

Uit eigen ervaring weet Jetta Klijnsma dat die steun van de ouders en de omgeving het verschil kan maken  voor de toekomstkansen van een kind met een handicap. “Zonder de steun van mijn ouders was ik niet gekomen waar ik nu ben. Daarom draag ik de kinderen die het Liliane Fonds steunt en hun ouders een heel warm hart toe. Omdat ik óók vind dat we allemaal de kans moeten hebben om mee te kunnen doen. Met de nadruk op: allemaal. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan.”

Opnieuw ambassadeur

In 2011 werd Jetta Klijnsma ambassadeur van het Liliane Fonds. Toen zij benoemd werd als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, moest ze haar nevenfunctie als ambassadeur neerleggen. Inmiddels is Jetta Klijnsma commissaris van de Koning in Drenthe. Vol overtuiging verbond zij zich opnieuw aan het Liliane Fonds.

Eigenlijk is Jetta nooit echt weg geweest. Want ook in de periode dat ze geen ambassadeur kon zijn, heeft zij zich regelmatig belangeloos ingezet voor kinderen met een handicap, zoals bij onze onderwijscampagne ‘Wij trekken aan de bel’. Jetta weet uit eigen ervaring hoe cruciaal het is voor een kind met een handicap om gesteund te worden en een kans te krijgen om mee te kunnen doen