11 organisaties die het Charter Diversiteit hebben ondertekend

Charterbijeenkomst bij NEP Nederland

10 februari 2022

“We willen dat iedereen zich bij ons thuis voelt”

Donderdag 10 februari tekende Anneke Donker, Manager International Partnerships & Programmes, namens het Liliane Fonds en Stichting MIVA het Charter Diversiteit van  tijdens een bijeenkomst bij NEP Nederland op het Media Park in Hilversum. Met deze intentieverklaring gaan we concreet aan de slag om onze organisatie diverser en inclusiever te maken. En om onbedoelde vooroordelen bij werving en selectie met betrekking tot arbeidsvermogen, culturele achtergrond, gender, leeftijd en LHBTIQ+ tegen te gaan.

Om dit te bereiken, werken we aan een werkomgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt. Als eerste stap passen we ons wervings- en selectiebeleid aan en integreren diversiteit en inclusie daarin. En dit jaar gaan alle leidinggevenden en het HR-team een training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ volgen. Het uiteindelijke doel is het creëren van een inclusieve werkomgeving zodat we deze medewerkers ook kunnen behouden. Een werkomgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt.

Anneke: “We willen dat iedereen, ongeacht beperking, leeftijd, gender, seksuele voorkeur en culturele achtergrond, zich bij ons thuis voelt. Zo’n omgeving kunnen we alleen zijn als medewerkers met diverse achtergronden bij ons werken. Daar willen we actief aan werken. De diversiteit aan ervaringen, ideeën en kennis van alle medewerkers samen maken die inclusieve organisatie. We zijn ervan overtuigd dat die diversiteit onze organisatie ook sterker maakt in het vervullen van onze missie: een inclusieve samenleving, waarbij kinderen en jongeren met een beperking en andere kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden dezelfde rechten en kansen genieten als iedereen.”