Lancering Wereldbevolkingsrapport

Luister naar de stem van jongeren met een handicap

19 april 2024

“Laten we zorgen voor inclusieve en toegankelijke gezondheidszorg en beleid waarbij de stem en ervaring van jongeren met een handicap betrokken worden.” Dit bepleitte onze collega Laura Honders tijdens de lancering van het wereldbevolkingsrapport van het United Nations Population Fund, dat op woensdag 17 april in Den Haag werd georganiseerd door expertisecentrum seksualiteit Rutgers.

Laura is onze adviseur op het thema seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Ze vroeg jongeren met een handicap uit Oeganda, Ethiopië, de Filippijnen, Rwanda, Indonesië en Vietnam wat zij belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn op dit thema. Samen schreven samen ze de speech van Laura.

Aanbevelingen

Haar conclusie na deze gesprekken: jongeren met een handicap hebben geen gelijke toegang tot SRGR-diensten en informatie. In haar speech deed Laura vier concrete aanbevelingen aan overheden om dit te veranderen:

  • Zorg voor seksuele voorlichting die inclusief is zodat jongeren met een handicap, samen met hun leeftijdsgenoten, zich bewust worden van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
  • Ontkracht mythes en misvattingen over handicap en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Zet jongeren bijvoorbeeld in als onderzoekers, pleitbezorgers en voorlichters.
  • Erken de unieke uitdagingen waarmee jongeren met een handicap worden geconfronteerd, jongeren met een beperking zijn geen homogene groep.
  • Voer het bestaande beleid uit. Te vaak zien we dat er beleid is op het gebied van gezondheidszorg, maar dat dit niet wordt uitgevoerd. Dit is voor jongeren met een beperking, die vaker slachtoffer zijn van seksueel misbruik en geweld, van levensbelang.

“Ik roep op tot actie voor een inclusieve en rechtvaardige toekomst, met speciale aandacht voor jongeren met een handicap”, zei Laura ook in haar speech.

Tijdens de lancering blikte Rutgers samen met United Nations Population Fund (UNFPA) terug op wat er wereldwijd is bereikt op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Hoewel er grote stappen zijn gezet, blijven er nog altijd grote groepen mensen achter. Daarom werd er ook vooruit gekeken. Jongeren, waaronder Laura, gingen samen met het Pascalle Grotenhuis, ministerie van Buitenlandse Zaken, en Arthur Erken, UNFPA, het gesprek aan. Hierna werd het rapport door UNFPA overhandigd aan Peter Derek Hofs van het ministerie van buitenlandse zaken.

Financiering en vrijheid

De speech van Laura zal door Rutgers worden ingezet voor een internationale campagne van het consortium Countdown Europe 2030. Dit is een netwerk van 15 Europese niet-gouvernementele organisaties dat streeft naar meer Europese financiering voor SRGR in internationale samenwerking en naar meer politieke steun voor seksuele en reproductieve vrijheid wereldwijd.

Lees de speech van Laura hier. Benieuwd naar het volledige wereldbevolkingsrapport? Lees Interwoven lives, threads of hope 

Speech Laura Honders