Andrew uit Oeganda zit vooraan in de klas

Wij luiden de noodklok!

9 mei 2023

Partos, de branchevereniging voor meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties, roept mede namens het Liliane Fons het Nederlandse kabinet op om de voorgenomen bezuinigingen op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp terug te draaien. Deze bezuinigen raken de allerarmsten wereldwijd, waaronder veel kinderen met een handicap en hun gezinnen. Dat mogen we niet laten gebeuren. 

Erik Ackerman, directeur van het Liliane Fonds, ondertekende deze oproep, samen met ruim zeventig andere bestuurders van goede doelen: “De allerarmsten, onder wie ook kinderen met een beperking, betalen een hoge prijs voor deze keuze van het kabinet.”

Extra budget

De bezuinigingen komen doordat in 2023 ruim 1 miljard euro méér nodig is voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Daarvan wordt de helft betaald uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. In de komende jaren neemt dit bedrag fors toe: in 2025 en 2026 wordt jaarlijks 1,1 miljard euro extra uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking gehaald.

”Het betalen van eerstejaars asielopvang uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking is een grote weeffout in het huidige systeem”, legt Ackerman uit. “Hierdoor gaat solidariteit in Nederland ten koste van solidariteit verder weg. Concreet staan er voor de komende jaren miljarden op het spel, geld dat keihard nodig is om de SDG’s, de globale ontwikkelingsdoelen, te behalen.  Het Liliane Fonds sluit zich dan ook aan bij de oproep van Partos en vele andere organisaties om deze bezuiniging terug te draaien.”

Lees meer op de website van Partos.