CBR training

Revalidatie binnen de omgeving van een kind

11 augustus 2022

Om te zorgen dat de kinderen die wij steunen de best mogelijke zorg krijgen, investeren we in de kennis en kunde van de lokale veldwerkers. We werken op basis van de CBR-aanpak. CBR staat voor Community Based Rehabilitation; het betrekken van ouders, verzorgers en de omgeving van kinderen bij hun revalidatie. Onlangs bracht Inge Groenewegen, CBR-adviseur van het Liliane Fonds, een werkbezoek aan Rwanda. Anderhalve week lang trainde ze een groep van 17 nieuw gerekruteerde CBR-veldwerkers (vrijwilligers uit de gemeenschap) en afgevaardigden van onze partnerorganisaties NUDOR, de Presbyterian Church Rwanda, Caritas-Kabgayi Diocese, en Sisters Inshuti Z’Abakene.  

Praktijk gericht

De training was sterk op de praktijk gericht. Met medewerking van lokale CBR-expert Joseph Munyandamutsa gingen de cursisten aan de slag met het herkennen van verschillende soorten beperkingen, het gestructureerd in kaart brengen van persoonlijke en omgevingsfactoren die participatie van kind en gezin in de gemeenschap moeilijk maken of juist bevorderen, het identificeren van in de gemeenschap aanwezige relevante voorzieningen en instanties, en methoden van hier naar doorverwijzen. Dit speelt allemaal een belangrijke rol in het verbeteren van de gezondheid en leefomstandigheden van kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden. 

Sterke betrokkenheid

De groep vrijwilligers is zeer gemotiveerd om met de opgedane kennis aan de slag te gaan. Sommige hebben zelf een beperking en veel anderen een kind of een familielid met een beperking.  Ze weten uit eigen ervaring wat er nodig is om mee te kunnen doen in de samenleving. We blijven nauw samenwerken met onze partners in Rwanda om kinderen met een beperking in hun eigen omgeving de zorg en hulp te bieden om optimaal mee te kunnen doen in hun gemeenschap en om deze diensten in te bedden in bestaande (lokale) overheidsstructuren.