Visit Lusaka Museum

Voor kinderen met een handicap in Zambia moet de echte klap nog komen

29 februari 2024

Voor kinderen met een handicap in Zambia wordt de volle impact van de cholera-epidemie, die het land nu al vier maanden teistert, pas echt duidelijk als deze crisis voorbij is. Dat voorziet onze strategische partnerorganisatie, Cheshire Homes Society of Zambia (CHSZ). Omdat de zorg voor deze kinderen door de epidemie nu vrijwel geheel stil staat.

In meerdere landen in het zuidelijk deel van Afrika woedt al geruime tijd een bijzonder dodelijke cholera-uitbraak . In Zambia, waar de uitbraak begon in oktober 2023, zijn sindsdien al ruim 700 mensen overleden en is inmiddels het gehele land getroffen. Het maakt dit tot de dodelijkste cholera-uitbraak die het land meemaakte en Zambia tot het land dat het hardst is geraakt.

Oorzaken waarom deze epidemie al zo lang zo heftig voortwoedt, zijn gebrekkige drinkwater- en sanitaire voorzieningen in combinatie met een watertekort, gevolgd door overstromingen. De cholerabacterie kan zich ongehinderd verspreiden en veel mensen zijn gedwongen hetzelfde, schaarse – en vaak besmette – water uit dezelfde bron te gebruiken. De maatschappelijke impact van de epidemie is groot, ook voor kinderen, met en zonder handicap. Scholen bleven na de kerstvakantie gedwongen langer dicht.

Aan huis gebonden

Ondanks de ongekende heftigheid van de epidemie , ziet CHSZ dat kinderen met een handicap minder vaak besmet worden dan kinderen zonder handicap. De belangrijkste reden hiervoor is dat kinderen met een handicap veelal meer aan huis gebonden zijn, en daardoor nu minder in contact komen met besmettingsbronnen.
Om diezelfde reden worden deze kinderen ook relatief makkelijk bereikt door het vaccinatieprogramma van de overheid, waarbij mensen thuis worden bezocht door vaccinatieteams. Het verklaart waarom de besmettings- en sterftecijfers onder kinderen met een handicap lager zijn dan onder andere kinderen, volgens Kamima Ng’uni, directeur van CHSZ .

Uitgestelde schade

Het grootste risico voor kinderen met een handicap is echter, volgens CHSZ, de indirecte, uitgestelde schade die de epidemie voor hen veroorzaakt. Doordat hun revalidatie-, therapie- en zorgprogramma’s nu stil zijn gelegd, op last van de overheid. Behalve in noodsituaties kan nu geen zorg en ondersteuning geboden worden en vindt er geen monitoring plaats.
Zo ligt bijvoorbeeld het programma Zambia Enhanced Community Based Rehabilitation Program (ZECREP) noodgedwongen stil. Via dit programma werken onze Zambiaanse partnerorganisaties aan structurele verbetering van de leefomstandigheden van kinderen met een handicap. Onderdeel van dit programma zijn huisbezoeken aan kinderen met een handicap door welzijnswerkers. Ook deze huisbezoeken kunnen nu niet doorgaan.

Steun en aandacht

Hoe groot de schade is die het stilvallen van deze en andere programma’s veroorzaakt, zal in veel gevallen pas veel later duidelijk worden. CHSZ en het netwerk van partnerorganisaties werken samen om elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen in het beheersen van deze ongekende crisis. Wat ook duidelijk is, is dat kinderen met een handicap in Zambia onze volle aandacht en steun nodig zullen blijven hebben.

Lees meer over ZECREP (Engelstalig) op lilianefonds.org: ZECREP