We ring the bell 2022 in India

Wereldwijde actieweek voor onderwijs

26 april 2022

Tijdens de Global Action Week for Education (Wereldwijde Actieweek voor Onderwijs van 25 t/m 29 april 2022) komen onze partnerorganisaties in actie zodat kinderen met een handicap ook naar school kunnen. Helaas is dat in veel ontwikkelingslanden allesbehalve een vanzelfsprekendheid. Sterker nog, wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school.   

De acties worden gehouden onder de vlag van We Ring The Bell (Wij Trekken aan de Bel), een campagne die tien jaar geleden is begonnen door het Liliane Fonds. Veel van onze partners omarmen deze campagne nog steeds.  

Naast deze acties, richten partners zich ook op het structureel verbeteren van toegang tot onderwijs voor kinderen met een handicap. Vanwege de soms lange lockdowns tijdens de coronapandemie hebben veel kinderen maanden of zelfs jaren thuisgezeten. 

Sierra Leone
In Sierra Leone ligt de focus op schooluitval en de economische problemen die het moeilijk maken weer terug te gaan naar school, ondanks gratis onderwijs. Onze partner heeft daar een kredietprogramma opgezet waarmee families, ook van kinderen met een handicap, economische activiteiten kunnen ontplooien.

Vietnam
Tijdens de lockdown zond de overheid educatieve programma’s via televisie en internet uit. Maar vooral voor kinderen met een visuele of auditieve beperking was dit geen praktische oplossing. Ook verblijven kinderen vaak bij grootouders die niet begrijpen hoe ze de kinderen kunnen begeleiden bij thuisonderwijs. Onze partnerorganisatie zette daarom een mentorprogramma op. Onderwijzers kregen geld om wekelijks langs alle kinderen te gaan. Dan werd er huiswerk afgeleverd en besproken. Ook werd er naar het welzijn van de kinderen geïnformeerd. Dat blijft hard nodig want als gevolg van de lange periode van isolatie hebben veel kinderen nu last van psychische klachten. 

Oeganda
In Oeganda zijn de scholen twee jaar dicht geweest.  Dit heeft ook grote impact gehad op de veiligheid van kinderen. Vooral meisjes met een handicap zijn extra kwetsbaar voor misbruik en ongewenste zwangerschap, omdat ze zich minder kunnen verweren, minder goed hun rechten kennen en moeilijker toegang hebben tot seksuele gezondheidsdiensten als voorbehoedsmiddelen. 

School is vaak een veilige plek die wegviel tijdens de lockdown. Tienerzwangerschappen en tienerhuwelijken zijn toegenomen. De overheid bepaalde daarom dat meisjes die bevallen zijn weer terug naar school mogen. In de praktijk is dit moeilijk omdat die meisjes erg gestigmatiseerd worden. 

Onderwijs is een recht
Gezamenlijk blijven we werken aan toegang tot onderwijs voor kinderen met een handicap te garanderen, het is een basisrecht. Met dank aan onze donateurs blijven we ons inzetten om dit voor elkaar te krijgen.   

Campagnevideo gemaakt door onze partnerorganisatie CBC Health Services in Kameroen. Jongeren met een handicap vertellen dat ze niet langer buitengesloten willen worden. Ze willen erkend worden, naar school en spelen met vrienden. Geef ze die kans. #GAWE2022