Vrouwen en kinderen vluchten uit Irpin Oekraïne

Zorg dat alle hulp aan Oekraïne inclusief is

4 maart 2022

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een enorme humanitaire crisis op het Europese vasteland. Volgens de Verenigde Naties zijn er nu al een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het alsmaar toenemende oorlogsgeweld en bombardementen op steden en dorpen. De helft van de vluchtelingen zijn kinderen. Onder hen, ook veel kinderen met een handicap. Een verschrikkelijke en mensonterende situatie natuurlijk, die wij ten strengste veroordelen.

Inmiddels zijn de Samenwerkende Hulporganisaties via Giro555 een inzamelingsactie gestart. Hartverwarmend om te zien hoe breed deze actie gedragen wordt, de steun vanuit Nederland is overweldigend. Om de grote groep kinderen én volwassenen met een handicap niet uit te sluiten, herinneren we de Samenwerkende Hulporganisaties er aan om te zorgen dat de noodhulp inclusief wordt ingezet, zoals vastgelegd in het Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action.

Concreet betekent dit onder meer dat:

  • Plekken voor noodhulp, distributie van voedsel en medicijnen en sanitaire voorzieningen rolstoeltoegankelijk zijn
  • Prioriteit wordt gegeven aan hulpbehoevende kinderen en volwassenen als het gaat om toegang tot hulpverlening, registratie, een veilige verblijfplaats of tijdelijke leeromgevingen
  • Informatievoorziening toegankelijk wordt gemaakt voor mensen met een visuele of auditieve beperking
  • Personeel met expertise op het gebied van deze specifieke hulpverlening wordt ingezet.
  • Er actief gezocht wordt naar mensen met een handicap die hulp nodig hebben

Laten we er samen voor zorgen dat niemand vergeten wordt, en dat ook mensen met een beperking de kans krijgen om zich staande te houden in deze crisis.

Doneer hier aan Giro555