Jaarverslag 2015: Onze aanpak verandert levens

In 2015 steunden we 90.650 kinderen met een handicap bij hun ontwikkeling. In het jaarverslag blikken we terug op dit prachtige resultaat en op een bijzonder jaar! We vierden in 2015 het 35-jarig jubileum van het Liliane Fonds. De wereld en wij zijn sinds 1980 veranderd. Onze blik is breder geworden, maar tegelijkertijd zijn we onszelf gebleven. De nadruk lag, ook in 2015, op onze kernstrategie: kinderen met een handicap versterken en laten ‘meedoen’. Dat bereiken we door hen in staat te stellen zich te ontwikkelen. En door hun omgeving toegankelijker te maken.

Een aantal bijzondere gebeurtenissen in het jubileumjaar 2015 op een rij:

  • Met het symposium ‘Leave No One Behind’ vroegen we de Nederlandse overheid om aandacht voor de positie van mensen met een handicap. Deskundigen op dit gebied, uit binnen- én buitenland, verzorgden interactieve workshops en deelden hun kennis.
  • Sinds 2015 werken we samen met MIVA, een organisatie die kleinschalige projecten in afgelegen gebieden steunt met vervoers- en communicatiemiddelen. MIVA versterkt onze partnerorganisaties op dit gebied. MIVA-projecten worden op hun beurt door onze partnerorganisaties van dichtbij begeleid en gemonitord. Het Liliane Fonds en MIVA delen hetzelfde pand, maar blijven twee aparte stichtingen.
  • In 2015 nam het Liliane Fonds als gastlid deel aan de Giro555-actie ‘Nederland helpt Nepal’. Samen met de Karuna Foundation en de Leprastichting kwamen we direct na de aardbevingen van april en mei 2015 in actie, met speciale aandacht voor mensen met een handicap. Na de eerste noodhulp zijn de activiteiten gericht op herstel van gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en herstel van inkomen.

Impactonderzoek

De steun die kinderen krijgen, moet op de korte én de lange termijn doorwerken in hun leven. Onderzoek laat zien dat we hier vaak in slagen. In 2015 publiceerden professor dr. Paul Hoebink en Jessica Rijpstra een rapport van hun impactonderzoek onder ‘kinderen’ die we in de loop der tijd hebben ondersteund. De belangrijkste conclusie van het rapport ‘Fighting the Hidden Disaster’ was: de aanpak van het Liliane Fonds werkt! Ruim 70 procent van de geïnterviewden is van mening dat onze steun hun leven (heel) veel heeft veranderd. "Voordat ik steun kreeg, hield ik mezelf thuis verborgen. Nu ga ik overal op uit. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven, voor waar ik heen ga, voor mijn succes." Aan het woord is Jane (35) uit de Filippijnen. Ze werd als kind gesteund door het Liliane Fonds.

Verdeling over continenten

In Afrika besteedden we ruim de helft van ons budget. De situatie van kinderen met een handicap is daar nog steeds het slechtst en voorzieningen zijn er relatief duur. Iets minder dan eenderde werd in Azië besteed. Het laagst waren de bestedingen in Latijns-Amerika.

Wilt u meer lezen?

Blader door het Jaarverslag voor uitvoerige informatie over onze resultaten.

Downloads

•  Jaarverslag
•  Jaarbeeld
•  Jaarrekening

In 2015 steunde het Liliane Fonds 90.650 kinderen met een handicap met een gemiddelde bijdrage van € 143 per kind.