Privacyverklaring

Stichting Liliane Fonds (hierna te noemen: het Liliane Fonds) is ervan overtuigd dat de bescherming en de beveiliging van persoonlijke gegevens van haar donateurs en geïnteresseerden van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Het Liliane Fonds leeft in dit kader de regels na met betrekking tot bescherming persoonsgegevens, die gesteld zijn in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo gaan wij om met uw gegevens

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een (online) donatieformulier, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Het Liliane Fonds legt ter uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift de volgende persoonsgegevens vast: naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN. Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren over activiteiten en projecten van het Liliane Fonds, bijvoorbeeld via de digitale nieuwsbrief en de nieuwsbrief per post. Het Liliane Fonds kan bijvoorbeeld ook om uw geboortedatum vragen. Onder andere voor verificatiedoeleinden indien u contact opneemt met het Liliane Fonds. Mede door de gegevens bekend bij het Liliane Fonds kan het Liliane Fonds u op maat informeren over activiteiten en projecten die voor u mogelijk interessant zijn. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie over het Liliane Fonds per post, e-mail of telefoon, dan kunt u dit melden aan het Liliane Fonds. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina.

Indien u contact met het Liliane Fonds opneemt, wordt er gebruik gemaakt van uw gegevens zoals die bekend zijn bij het Liliane Fonds. Ook worden er aantekening van het contactmoment gemaakt en bewaard. Zo kan het Liliane Fonds u een volgende keer weer goed van dienst zijn.  

Het Liliane Fonds verstrekt uw gegevens nooit aan derden, met uitzondering van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers) voor voorlichtende en fondsenwervende activiteiten van het Liliane Fonds. Met deze verwerkers zijn strikte contractuele afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens. Alle door u verstrekte informatie wordt door het Liliane Fonds en zijn verwerkers vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving.

Het Liliane Fonds draagt zorg voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van zijn systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Op deze wijze wordt er verzekerd dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daartoe vanwege hun functie bevoegd zijn. Uw gegevens worden dus alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of daarmee verenigbaar zijn.

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens het Liliane Fonds van u heeft geregistreerd, dan kunt u een verzoek sturen, voorzien van uw naam en adres. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina. U ontvangt dan van ons binnen een maand de op u betrekking hebbende gegevens. U hebt te allen tijde het recht om aanpassingen of verwijdering van gegevens te vragen. Tenzij die verwijdering om wettelijke redenen niet mogelijk is. Het Liliane Fonds zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Zo gaan wij om met gegevens van de kinderen wij ondersteunen

De persoonsgegevens van kinderen die ondersteund worden via de partnerorganisaties in Azië, Afrika en Latijns Amerika worden lokaal beheerd. Wel wordt een beperkt aantal gegevens van kinderen ingevoerd in de in Nederland beheerde database, en deze worden beschermd via de beveiligingsmaatregelen van het Liliane Fonds zelf en via Verwerkersovereenkomsten met onze leveranciers.

Verder worden gegevens van kinderen gebruikt voor kindverhalen, verantwoordingen aan onze donateurs, nieuwsbrieven, en voor campagnes in de diverse media. In die gevallen wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de kinderen. Daarover zijn afspraken gemaakt met onze strategische partnerorganisaties in de landen waar het Liliane Fonds actief is.

Gebruik van online kanalen

Als u als donateur of geïnteresseerde uw e-mailadres aan het Liliane Fonds hebt verstrekt, dan  wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten en het laatste nieuws van het Liliane Fonds. Om de inhoud van deze e-mails te optimaliseren wordt de respons op de e-mails (is die geopend/is er ergens op geklikt) op individueel niveau vastgelegd. Zo wordt de inhoud van de e-mails aangepast aan wat het merendeel van de lezers interessant vindt. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Op socialmediaplatformen kan het Liliane Fonds gebruikmaken van advertentiemogelijkheden  zoals Facebook Custom Audiences. Door gericht te adverteren zorgt het Liliane Fonds ervoor dat u zo relevant mogelijke advertenties over het Liliane Fonds te zien krijgt. Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, is te vinden in het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Gebruiksvoorwaarden www.lilianefonds.nl

Onlinemachtiging en iDEAL-betaling

Door het onlinedonatieformulier in te vullen, stelt u het Liliane Fonds in staat om (structureel) een bedrag van uw bankrekening af te schrijven. U kunt tot 56 dagen na afschrijving bij uw bank bezwaar maken tegen de afboeking. U kunt het bedrag en de periode waarover dit bedrag wordt afgeschreven altijd wijzigen.
Uw donateurschap kunt u op elk moment stopzetten per telefoon, per e-mail of per brief (zie informatie op de contactpagina).

Bij een iDEAL-betaling maakt u zelf eenmalig geld over naar het Liliane Fonds. Hebt u per ongeluk een onjuist bedrag overgemaakt of twijfelt u of de betaling goed verlopen is? Neem dan contact met ons op per telefoon, per e-mail of per brief (zie informatie op de contactpagina).

Donatieformulier

Om u een indruk te geven welke hulp voor welk bedrag geboden kan worden, zijn voorbeelden opgenomen. De kosten van interventies (hulp) variëren per kind en per land. Onlinedonaties worden in principe niet aan specifieke interventies, kinderen of landen gegeven.

Informatie en aansprakelijkheid

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Het Liliane Fonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik, of de onmogelijkheid tot gebruik, van www.lilianefonds.nl.

Op www.lilianefonds.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Het Liliane Fonds is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Vragen, klachten, bezwaar of geschillen

Als u een klacht, opmerking of vraag hebt over het Liliane Fonds, dan kunt u die richten aan Stichting Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of voorlichting@lilianefonds.nl. U krijgt dan binnen 4 weken een reactie. Heeft u een klacht, raadpleeg dan onze volledige klachtenregeling.

Hotjar

Het Liliane Fonds gebruikt op www.lilianefonds.nl Hotjar om te bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe we deze kunnen verbeteren. De verkregen informatie wordt opgeslagen op de servers van Hotjar in Ierland. Er wordt nooit persoonlijke data opgeslagen. Lees meer over het privacybeleid van Hotjar.

Cookies

Het Liliane Fonds maakt op www.lilianefonds.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een desktopcomputer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Als u gebruikmaakt van onze website, stuurt het cookie informatie terug aan het Liliane Fonds. De informatie is niet herleidbaar tot persoonsgegevens.

Het Liliane Fonds gebruikt de volgende cookies:

  • Functionele cookies om de website goed te laten functioneren.
  • Analytische cookies om het bezoek aan de website te monitoren.
  • Advertising cookies om bezoekers van de website relevante advertenties van het Liliane Fonds te tonen op andere websites.
  • Socialmediacookies om het voor bezoekers mogelijk te maken om pagina’s van de website te delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter.

Verwijderen cookies

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat die op uw eigen computer zijn opgeslagen. Als u cookies verwijdert, kunt u mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser staat onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.