Make Way

Bouwen aan een veilige omgeving voor kinderen met een handicap

20 november 2022

Het Liliane Fonds heeft een speciale verantwoordelijkheid om de kinderen in zijn programma’s en activiteiten te beschermen tegen misbruik, mishandeling en geweld.

Majorie Kaandorp is ‘Adviseur kindbescherming’ bij het Liliane Fonds en werkt met onze internationale partners aan een veilige omgeving binnen onze programma’s voor kinderen met een handicap. Elke dag, ook op de Internationale dag van de rechten van het kind.

Majorie: “In ons werk komen we op allerlei manieren in aanraking met kinderen. Zeker wanneer ze een beperking hebben, zijn kinderen extra kwetsbaar, bijvoorbeeld voor mishandeling of misbruik. Daarom spannen we ons in ons werk maximaal in om dit te voorkomen. En om te zorgen dat er wordt ingegrepen als het zich toch voordoet. Overigens niet alleen in de landen waar we actief zijn, ook hier in Nederland. Bijvoorbeeld bij een evenement of bij gastlessen op basisscholen.”

Veilige omgeving
“In de landen waar we actief zijn, werken we samen met lokale strategische partnerorganisaties. Zij hebben allemaal een speciaal beleid ontwikkeld waarin ze aangeven hoe ze een veilige omgeving creëren voor de kinderen met wie ze werken. En hoe ze hen beschermen tegen misbruik of geweld. Naast een beleid hebben alle strategische partnerorganisaties functionarissen die ervoor zorgen dat het beleid ook wordt nageleefd.

Onze partnerorganisaties moeten bijvoorbeeld zorgen dat mensen (bijvoorbeeld ouders of de kinderen zelf) bij hen terecht kunnen als ze een mogelijke misstand willen melden, of een klacht willen indienen. Bijvoorbeeld wanneer iemand van de organisatie tijdens een activiteit over de schreef is gegaan.

En als zo’n incident of klacht wordt gemeld, is de partnerorganisatie verplicht dat ook aan het Liliane Fonds te melden. We willen namelijk weten hoe de partnerorganisatie met de melding is omgegaan en of er bijvoorbeeld gelijk maatregelen genomen zijn om het betreffende kind te beschermen. Deze punten zijn voorwaarden die het Liliane Fonds stelt aan de samenwerking met die organisaties.”

Vertrouwen
“De basis onder ons beleid is het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het beleid van onze partners moet altijd voldoen aan internationale standaarden. Natuurlijk heb je altijd te maken met de context in het betreffende land, zoals cultuur en aanwezige voorzieningen. In sommige landen kan het lastig zijn om mensen ervan te overtuigen dat ze een melding kunnen doen of een klacht kunnen indienen. Vaak is het allereerst belangrijk het vertrouwen te winnen van mensen, bijvoorbeeld door aan te geven dat een melding geen negatieve gevolgen heeft voor de deelname van het kind aan het programma.”

Wilt u meer weten over hoe het Liliane Fonds zich inspant voor de veiligheid van kinderen met een handicap in haar programma’s? Ga dan naar Integriteit en kindveiligheid, daar vindt u onder meer ons integriteitsbeleid en ‘child safeguarding’-beleid.