Directeur Erik Ackerman

Erik Ackerman nieuwe directeur Liliane Fonds

29 september 2022

Erik Ackerman wordt per 1 oktober 2022 directeur-bestuurder van het Liliane Fonds en MIVA.

Onder meer door zijn vorige rol als bestuurder van ontwikkelingsorganisatie VSO, heeft Erik Ackerman brede kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, fondsenwerving en pleitbezorging, evenals een relevant netwerk. Zijn professionele visie en persoonlijke waarden sluiten aan bij die van het Liliane Fonds en MIVA: Erik vindt het belangrijk dat iedereen meedoet en gehoord wordt.

Erik Ackerman: “Ik ben enorm gemotiveerd om aan de slag te gaan in mijn nieuwe rol. Ik ken het Liliane Fonds en MIVA als gepassioneerde en professionele organisaties, die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen.

In mijn eerdere werk heb ik gezien dat de meest kwetsbaren vaak de zwaarste lasten dragen en de grootste achterstand hebben als het gaat om toegang tot onderwijs en zorg, kansen op werk, voedselzekerheid en de gevolgen van klimaatverandering. En dat je oplossingen daarvoor op alle niveaus moet zoeken: in het gezin, in de gemeenschap, maar ook bij de overheid en op internationaal vlak. De aanpak van het Liliane Fonds en MIVA sluit daar prachtig bij aan.

Ik wil me de komende jaren inzetten om ons draagvlak in Nederland te behouden en te versterken, onze kennis op het gebied van inclusie uit te dragen, en onze resultaten op alle niveaus te verstevigen. Ik kijk ernaar uit dat ik hiervoor mag samenwerken met een sterke achterban, die bestaat uit vele tienduizenden donateurs, maar ook uit de honderden lokale organisaties die het werk doen samen met ons.”

Erik Ackerman volgt Willy van der Luit op, sinds 1 november 2021 interim directeur-bestuurder van het Liliane Fonds en MIVA.Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de directeurswisseling bij Liliane Fonds en MIVA en/of voor beeldmateriaal:

Liliane Fonds
Chiara Beltramini
073-5189420

cbeltramini@lilianefonds.nl
www.lilianefonds.nl
www.miva.nl