Onderwijs aan kinderen met handicap in de Filippijnen

Lesmaterialen downloads

* De filmpjes zijn in verschillende bestandsformaten beschikbaar. De inhoud is hetzelfde.