My Body is Mine les

My Body is Mine

Seksuele en relationele vorming voor kinderen met een handicap

Kinderen en jongeren met een beperking in ontwikkelingslanden dromen over de toekomst, denken na over een opleiding en hebben ambities voor het vinden van werk.

En net als alle andere jongeren dromen ze over relaties, en misschien zelfs over een eigen gezin. Dromen die zelden of nooit uitkomen. Want seksualiteit, en alles wat daarbij hoort, wordt helaas vaak niet gezien als belangrijk onderdeel van het leven van jongeren met een beperking. De mensen die het dichtst bij deze jongeren staan en hen begeleiden naar volwassenheid, willen of kunnen hier niet over praten.

Dankzij het project ‘My Body Is Mine' krijgen kinderen en jongeren met een handicap seksuele voorlichting.

My Body is Mine

Sinds 2015 zet het Liliane Fonds zich in om programma’s voor seksuele en relationele vorming aan te bieden aan jongeren met een beperking. Samen met lokale partnerorganisaties in onder andere Indonesië heeft het Liliane Fonds het programma My Body is Mine opgericht met als doel: seksuele voorlichting voor kinderen en jongeren met een handicap. Leerkrachten worden getraind in het geven van seksuele voorlichting aan hun leerlingen, maatschappelijk werkers begeleiden de kinderen bij hun ontwikkeling en ouders leren hoe ze bepaalde onderwerpen met hun kind kunnen bespreken. Door kennis op te doen, weten de kinderen nu hoe ze voor zichzelf moeten zorgen, hun lichaam kunnen beschermen en hun grenzen kunnen aangeven. Op deze manier helpt het Liliane Fonds kinderen met een handicap om sterker in hun schoenen te staan en voor zichzelf op te komen.

“Seksuele en reproductieve gezondheid is een integraal onderdeel van het leven, ook voor kinderen en jongeren met een handicap.’’
- Laura Honders, thema-adviseur SRGR

Aan de andere kant van de wereld

Er is een grote behoefte aan ondersteuning op het gebied van seksuele en relationele vorming voor kinderen en jongeren met een beperking. Lokale partnerorganisaties uit allerlei landen vertellen ons vreselijke, hartverscheurende verhalen over misbruik en onwetendheid, over het gebrek aan juiste informatie voor jongeren en ouders, verzorgers en hulpverleners. Het Liliane Fonds merkt dat er steeds meer aandacht komt voor het thema, ook bij onze strategische partners. En daar zijn we trots op, want het thema is een integraal onderdeel van het leven, ook voor kinderen en jongeren met een handicap.