Nicky maakt aantekeningen tijdens veldbezoek Afrika

Nicky werkt samen met onze partnerorganisaties

Passie voor mensen, dat is wat Nicky Bor drijft. Bij het Liliane Fonds zet zij zich dagelijks in voor wat zij het allerbelangrijkst vindt, namelijk gerechtigheid en armoedebestrijding. “Deze passie heb ik altijd al gehad. Van geld inzamelen voor goede doelen toen ik acht was, tot vrijwilligerswerk in Midden-Amerika na mijn middelbare school.”

Van vrijwilliger tot adviseur organisatieontwikkeling

Nicky begon als vrijwilliger bij het Liliane Fonds na haar studies International Development en Psychologie. Niet lang daarna begon ze de masterstudie Advanced Master in International Development (AMID). Als AMID-trainee kwam ze in dienst bij het Liliane Fonds en inmiddels werkt ze als adviseur organisatieontwikkeling.

Een aantal keren per jaar gaat ze op werkbezoek om projecten van onze partners te monitoren. Ook bekijkt ze samen met onze strategische partners hoe zij hun organisatie zo kunnen ontwikkelen dat ze op termijn zelfstandig kunnen voortbestaan zonder structurele financiële steun van het Liliane Fonds.

“Wat mij raakt is het onrecht dat kinderen met een handicap en hun ouders wordt aangedaan. Dáár wil ik tegen strijden.”

Wat Nicky het mooist vindt aan haar werk? “Dat ik de resultaten van ons werk mag zien. Dat zou ik alle donateurs gunnen. Ik ga op bezoek bij de projecten, ik ontmoet kinderen en families thuis en ik hoor wat hun ervaringen zijn. Dit inspireert én motiveert mij altijd enorm om me in te blijven zetten voor ons doel. Ik ben blij en trots dat ik mag werken voor het Liliane Fonds.”

Zelfstandige partners

Een partner die zelfstandig het programma gaat voortzetten, is CHAI in Zuid-India. Nicky: “De financiering van het Liliane Fonds stopt niet in één keer, maar wordt stapsgewijs verminderd. Ook investeren we nog in de ontwikkeling van CHAI, bijvoorbeeld op het vlak van lokale fondsenwerving.” Als partners zelfstandig verdergaan, investeert het Liliane Fonds het geld dat vrijkomt op andere plekken waar het hard nodig is.