Actie 'Wij trekken aan de bel' voor het recht op onderwijs

Op woensdag 13 maart 2019 vond onze jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Op deze dag maakten basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder meer toeters en trommels. Zo vroegen zij aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen.

Over de actie

'Wij trekken aan de bel' is een jaarlijkse actie met een serieuze ondertoon. Hoe meer scholen meedoen, hoe luider de boodschap. Om de actie aan te kleden krijgt elke school een actiepakket toegestuurd. Wilt u liever dat uw leerlingen geen herrie maken, bijvoorbeeld omdat uw school speciaal onderwijs biedt? Dan is een lied een mooi alternatief (tip: verderop vindt u het speciale actielied 'Herrie op het plein'). Doe dus mee en breng ook collega-scholen op de hoogte van de actie.

Aandacht in de les

Wilt u in de klas aandacht besteden aan de thema's 'handicap' en 'onderwijs'? Er is het hele jaar door lesmateriaal beschikbaar. Ook komen we graag langs om een gastles te geven. En willen uw leerlingen graag geld inzamelen voor kinderen met een handicap? Kijk dan eens bij deze kleinschalige acties om samen te doen.

Actielied 'Herrie op het plein'

Speciaal voor de actie ‘Wij trekken aan de bel’ is het actielied ‘Herrie op het plein’ gemaakt. Hieronder staat de videoclip. De single ‘Herrie op het plein’ is beschikbaar via Spotify, iTunes, Apple Music en Deezer. De opbrengst gaat naar het Liliane Fonds.

Het Liliane Fonds maakt onderwijs mogelijk

Van de kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden gaat 90% niet naar school. Hoe dat komt? De school is te ver of niet toegankelijk voor hen. Ze worden geweigerd of weggestuurd. Leerkrachten willen of kunnen hun geen lesgeven. Speciaal lesmateriaal is er niet. Ouders schamen zich voor hun kind of hebben geen geld voor school.

Om kinderen met een handicap zich te laten ontwikkelen is onderwijs van groot belang. Daarvoor moeten scholen toegankelijk zijn. We investeren daarom in voorzieningen, leermiddelen en onderwijstraining. Elk jaar gaan ruim 40.000 kinderen met hulp van het Liliane Fonds naar school.

Van de kinderen met een handicap in de armste gebieden van Afrika, Azië en Latijns-Amerika komt nog geen 10% ooit in een klaslokaal.

Liliane Fonds op school

Lees en bekijk hoe thema's als 'handicap' en onderwijs in de les kunnen worden behandeld.

•  Lesmogelijkheden
•  Vraag een gastles aan
•  Download lesmateriaal
•  Filmpjes voor scholen
•  Documentaire Kunal (14) uit India

Hebt u nog vragen?

Ik overleg graag met u over de mogelijkheden voor lesmaterialen, gastlessen en acties.

Roos van Boekel
073 518 94 20
E-mail