PJ met oma

PJ heeft grote dromen

Paul Joshua (PJ, 14) uit de Filippijnen

Toen PJ een paar jaar oud was, merkte zijn oma Consuelo dat hij zich niet kon bewegen zoals andere kinderen van zijn leeftijd. Medisch onderzoek wees uit dat PJ een hersenbeschadiging heeft. Hierdoor heeft hij ernstige problemen met lopen. Af en toe, als hij zenuwachtig is, heeft hij wat moeite met praten. Maar verstandelijk mankeert hij niets. Hij zit op Tondo Highschool en zijn favoriete vakken zijn wiskunde en natuurkunde. Vaak doet hij mee aan wiskundetoernooien, samen met leerlingen van andere scholen in Manila.

In het begin ging PJ naar een speciale school. Vanwege zijn handicap werd hij niet geaccepteerd op een reguliere school. Door bemiddeling van onze lokale partnerorganisatie CPREF werd hij alsnog op die reguliere school toegelaten. Nu is PJ de beste leerling van zijn klas.

PJ is zijn oma enorm dankbaar dat zij hem overal naartoe brengt. Zonder haar zou hij de hele dag thuiszitten. De twee hebben een hechte band. PJ: “Mijn liefde voor oma gaat nog hoger dan de Mount Everest in Nepal.”

De steun die PJ ontvangt

Naast fysiotherapie en psychologische begeleiding, wordt PJ regelmatig uitgenodigd door CPREF om deel te nemen aan sociale activiteiten, samen met andere kinderen met een handicap. PJ heeft zelfvertrouwen en zijn levensmotto is: ‘Blijf positief leven, ondanks al je tegenslagen.’

Leren is prioriteit nummer 1 voor PJ. Omdat hij geen lessen wil missen, gaat hij vaak niet naar zijn fysiotherapiesessies. Ook thuis oefent hij weinig. De therapeuten van CPREF hebben hem vaak uitgelegd dat, als hij niet genoeg oefent, zijn lichamelijke conditie achteruitgaat, waardoor beter lopen steeds lastiger zal worden.

“Blijf positief leven, ondanks al je tegenslagen.”
- PJ's motto

Kaart Filippijnen Het Liliane Fonds in de Filippijnen

De Filippijnse regering vindt dat iedereen naar school moet. Ook kinderen met een handicap. Voorlopig zijn hun mogelijkheden echter nog verre van gelijk. Het Liliane Fonds werkt in de Filippijnen samen met de NORFIL Foundation als Strategische Partnerorganisatie. NORFIL zet zich in voor de rechten van kinderen die om welke reden dan ook extra kwetsbaar zijn.

Help jij ook mee om de toekomstkansen van kinderen met een handicap in de Filippijnen te verbeteren?

Steun kinderen zoals PJ