Ruth is een13-jarig doof meisje

De stille tocht van Ruth

Ruth (13) uit Kenia

Ruth snapt de wiskundeleraar niet. Hij praat veel te snel en onduidelijk. Misschien niet zo gek dat ze elkaar niet echt begrijpen, want hij kan horen en Ruth niet. Ze is vrijwel doof. Bij andere vakken gaat het gelukkig een stuk beter, zoals bij maatschappijleer. Die leraar spreekt tenminste gewoon gebarentaal en is doof, net als Ruth en haar 23 klasgenoten op het internaat. Gebarentaal leren vindt Ruth leuk. “Het is fijn om de taal beter te kennen want dan begrijp ik de wereld ook beter.”

Ruth ziet haar moeder zelden. Ze werkt elders en is hertrouwd met een man die niks te maken wil hebben met Ruth. Haar vader? Geen idee waar die is gebleven. Hij vertrok jaren geleden, hij had geen zin in een kind met een handicap. “Oma is heel belangrijk voor me”, gebaart Ruth. “Ze is als een moeder. Ze is mijn voorbeeld. Ik hou heel veel van haar”. Dat gevoel is wederzijds. “Haar ouders willen Ruth niet, maar hier is ze welkom”, zegt Sara. “Ik voel me erg verantwoordelijk voor haar. Ik maak me zorgen over later. Wie zal haar dan beschermen?”

De steun die Ruth ontvangt

Sara is vrijwilliger voor het Mukuru Promotion Centre, een lokale organisatie die zorg, onderwijs en ondersteuning biedt aan de mensen die dat het meeste nodig hebben, met name kinderen met een handicap. “Ik praat met mensen, leer ze om zichzelf te accepteren”, vertelt ze. “Ik ben vrijwilliger geworden omdat ikzelf ook geholpen ben door een vrijwilliger. Nu wil ik iets teruggeven.” Ze ziet dat mensen met een handicap langzaamaan meer geaccepteerd worden. “Mensen beginnen Ruth ook anders te zien. Omdat ze zien dat ze het goed doet op school.”

Het Mukuru Promotion Centre werkt nauw samen met Cheshire Disability Services Kenya, de strategische partnerorganisatie van het Liliane Fonds. Veel kinderen die meedoen in de programma’s van het centrum, doen dat dankzij de financiële steun van het Liliane Fonds. Ruth is een van hen, haar schoolgeld wordt betaald door het Liliane Fonds.

“Ik hoop dat Ruth haar school afmaakt en kan worden wat ze wil”
- Sara

Kaart Kenia Het Liliane Fonds in Kenia

Er zijn circa 4,6 miljoen mensen met een handicap in Kenia. Voor kinderen met een handicap zijn in veel gemeenschappen niet de gewenste voorzieningen voorhanden. De meeste kinderen met een handicap in Kenia komen uit arme gezinnen. Vaak weten de ouders niet waar zij passende steun kunnen krijgen. Dit belemmert de toegang van kinderen met een handicap op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, sociale voorzieningen en uiteindelijk werkgelegenheid.

Help jij ook mee om de toekomstkansen van kinderen met een handicap in Kenia te verbeteren?

Steun kinderen zoals Ruth