Sempeta met handicap studeert met zijn vriend

Sempeta zit vol ambitie

Sempeta (12) uit Kenia

Later wil Sempeta dokter worden. Chirurg, om precies te zijn. Want dan kan hij kinderen helpen die net als hij een handicap hebben. Misschien is minister van volksgezondheid van Kenia ook een optie. Want Sempeta is slim, leergierig en een echte leider. In de klas vertelt hij zijn klasgenoten wat ze moeten doen en bij voetbalwedstrijdjes is hij de coach.

Zelf meevoetballen is te riskant. Want Sempeta heeft een aandoening die gemakkelijk botbreuken veroorzaakt. Hij moet altijd voorzichtig zijn en staat daarom noodgedwongen aan de zijlijn. Een val of botsing kan al snel een botbreuk tot gevolg hebben. Zijn benen zijn bovendien vergroeid, zodat hij krukken nodig heeft om te kunnen lopen. Toch doet Sempeta helemaal mee op school.

Sterker nog, volgens zijn leraar Sila heeft Sempeta grote capaciteiten en hij voorziet een mooie toekomst voor hem. En Sila weet als geen ander wat er met een beetje steun mogelijk is. Hijzelf heeft ook een handicap en werd als kind ook door ons gesteund.

De steun die Sempeta ontvangt

Toen Sempeta tien was, overleed zijn vader en sindsdien heeft het gezin nauwelijks inkomsten. Af en toe verdient zijn moeder wat door melk van de koeien te verkopen. De opbrengst gaat op aan het levensonderhoud van haar zeven zonen en twee dochters. Voor medische zorg, hulpmiddelen en schoolgeld is Sempeta dan ook helemaal aangewezen op hulp van buiten.

Daarom steunen wij Sempeta. Onze partnerorganisatie zorgt dat hij toegang heeft tot de nodige zorg. Want regelmatig moet Sempeta ingrepen ondergaan, en om zich voort te kunnen bewegen heeft hij krukken nodig. Wij betalen de kosten, net als zijn schoolgeld. Zo steunen we Sempeta en zijn toekomstdroom om arts te worden. En wie weet helpt en inspireert hij later zo zelf kinderen met een handicap.

Kaart Kenia Het Liliane Fonds in Kenia

Er zijn circa 4,6 miljoen mensen met een handicap in Kenia. Voor kinderen met een handicap zijn in veel gemeenschappen niet de gewenste voorzieningen voorhanden. De meeste kinderen met een handicap in Kenia komen uit arme gezinnen. Vaak weten de ouders niet waar zij passende steun kunnen krijgen. Dit belemmert de toegang van kinderen met een handicap op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, sociale voorzieningen en uiteindelijk werkgelegenheid.

Helpt u ook mee om de toekomstkansen van kinderen met een handicap in Kenia te verbeteren?

Steun kinderen zoals Sempeta