Zussen Judith en Winfrida hebben albinisme

Winfrida en Judith krijgen de aandacht die ze verdienen

Winfrida (22) en Judith (8) uit Tanzania

Winfrida (22) en Judith (8) uit Tanzania hebben albinisme. Zij komen uit een gezin met negen kinderen. Hun vader heeft het gezin verlaten. Onderwijs geeft Winfrida en Judith kansen. Winfrida volgt een opleiding. Ook werkt zij in een kindertehuis voor weeskinderen. Ze wil graag doorstuderen, zodat zij later les kan geven op een overheidsschool. Haar zusje Judith gaat naar een privéschool. Zij zit vooraan in de klas en krijgt de aandacht die zij verdient. Judith heeft het enorm naar haar zin op school en wil later graag verpleegkundige worden.

De steun die Winfrida en Judith ontvangen

Het Liliane Fonds helpt Winfrida en Judith door hun schoolgeld te betalen. Ook heeft onze lokale partnerorganisatie ervoor gezorgd dat zij konden verhuizen naar een veilig huis achter een hek. Want mensen met albinisme zijn hun leven in Tanzania vaak niet zeker. Er heerst veel bijgeloof rondom albino’s. Hun lichaamsdelen zouden volgens medicijnmannen geluk brengen. Daarom dreigen albino’s ontvoerd, verminkt of vermoord te worden. Vanwege uitsluiting en discriminatie is het ook moeilijker voor hen om een baan te vinden. De meeste mensen met albinisme hebben ook problemen met hun ogen: ze zien slecht en kunnen moeilijk tegen licht, omdat ook in hun pupillen geen pigment aanwezig is om het licht te filteren. Ze lopen risico’s op huidkanker en hun huid veroudert snel.

“Onderwijs geeft Winfrida en Judith kansen.”

Kaart Tanzania Het Liliane Fonds in Tanzania

Bijgeloof en vooroordelen rondom albinisme komen veelal voort uit onjuiste informatie over de aandoening. Samen met onze Strategische Partnerorganisatie in Tanzania geven we daarom voorlichting en maken we betrouwbare informatie beschikbaar voor de bevolking. Tanzania is sinds 2012 een concentratieland van het Liliane Fonds. De aanpak en visie van de Strategische Partnerorganisatie sluiten goed aan bij de uitgangspunten van het Liliane Fonds.

Help jij ook mee om de toekomstkansen van kinderen met een handicap in Tanzania te verbeteren?

Steun kinderen zoals Winfrida en Judith