Bright (2 jaar, hersenbeschadiging) met zijn ouders Roben en Christabel

AFAS Foundation en het Liliane Fonds in Kameroen

De AFAS Foundation geeft de allerarmste kinderen met een beperking in Kameroen zicht op een betere toekomst. Samen met onze lokale partner de Cameroon Baptist Convention Health Service (CBCHS) en dankzij de financiële steun van AFAS Foundation, werken we aan een ambitieus en omvangrijk project: Zorgkompas. Met als doel:
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor ieder kind en elke jongere met een beperking, ook de allerarmsten.

Onze uitdaging

Een kind wil niets liever dan kunnen lopen, spelen, bewegen, en uiteindelijk zelfstandig kunnen leven. Met een beperking is dit niet altijd zo eenvoudig. Zeker niet in Kameroen, waar maar liefst 86 procent van de kinderen en jongeren met een beperking geen toegang heeft tot kwalitatief goede revalidatiezorg. Kameroen kent een tekort aan goede revalidatiezorg.

Bekijk de animatie over Zorgkompas:

Onze visie

Samen met CBHS – en met financiële steun door de AFAS Foundation – pakken we dit probleem bij de wortel aan. We ontwikkelen goede opleidingen voor revalidatieprofessionals: fysiotherapeuten, ergotherapeuten en Community Based Rehabilitation-veldwerkers. Zo groeien het bereik en de  kwaliteit van de revalidatiediensten voor degenen die revalidatie het hardst nodig hebben: kinderen en jongeren met een beperking die in armoede opgroeien.

Deze visie is het kompas dat de richting bepaalt voor onze doelen en aanpak. Het project Zorgkompas is gestart in maart 2021 en duurt vier jaar.

Onze doelen

Dit willen we bereiken voor kinderen en jongeren met een beperking:

> ze kunnen hun vaardigheden optimaal ontwikkelen;
> hun ouders/verzorgers zijn beter toegerust en in staat om hen te ondersteunen;
> ze worden geaccepteerd en hun rechten worden erkend door hun gemeenschap.

Onze aanpak

Om onze doelen te bereiken, ontwikkelen we met steun van de AFAS Foundation:

> een 1-jarige opleiding voor het certificaat Community Based Rehabilitation;
> een 2-jarige diplomaopleiding fysiotherapie en een 4-jarige bacheloropleiding fysiotherapie;
> een 2-jarige diplomaopleiding ergotherapie en een 4-jarige bacheloropleiding ergotherapie;
> toekomstige lokale docenten faciliteren in het behalen van hun masteropleiding fysio- en ergotherapie.

Verder gaan we:

> het verwijssysteem tussen de getrainde dienstverleners, de partnerorganisaties en de gemeenschap versterken;
> een nationale beroepsvereniging voor fysiotherapie, ergotherapie en Community Based Rehabilitation in Kameroen oprichten en laten erkennen;
> samen met de overheid een structuur opzetten waarbinnen deze beroepsgroepen erkend worden en een carrièreperspectief krijgen.

 

Contact en informatie

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Nicky Bor. Eerder werkten de AFAS Foundation en het Liliane Fonds samen in DR Congo. Kijk op onze website voor meer voorbeelden van hoe het Liliane Fonds samenwerkt met stichtingen.

"Het tekort aan professionele revalidatiezorg in Kameroen is een structureel probleem dat bij de basis aangepakt moet worden"