Bright (2 jaar, hersenbeschadiging) met zijn ouders Roben en Christabel

Met AFAS Foundation beweging brengen in Kameroen

De meeste kinderen met een handicap in Kameroen staan stil in hun ontwikkeling. Zo’n 86% van hen heeft geen toegang tot goede revalidatiezorg. Kameroen kent een enorm tekort aan goede revalidatiezorg.

Daar brengen we verandering in, samen met onze lokale partner, Cameroon Baptist Convention Health Service (CBCHS) en dankzij financiële ondersteuning van de AFAS Foundation. Via ons gezamenlijke project Zorgkompas hebben kinderen met een handicap in Kameroen zicht op een betere toekomst.

Met Zorgkompas ontwikkelen we samen goede opleidingen voor revalidatieprofessionals: fysiotherapeuten, ergotherapeuten en Community Based Rehabilitation (CBR) veldwerkers (in Nederland vergelijkbaar met een sociaal werker). Zo groeien het bereik en de kwaliteit van deze diensten voor degenen die revalidatie het meest nodig hebben: kinderen en jongeren met een handicap die in armoede opgroeien. Het project startte in 2021 en duurt vier jaar.

Animatie over Zorgkompas

Doel, impact en aanpak

Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor ieder kind en elke jongere met een beperking in Kameroen. Dat is het doel van het project Zorgkompas.

Het verhaal van moeder Vanessa en Carine, veldwerker bij CBCHS laat zien welk ingrijpend verschil Zorgkompas maakt in de levens van kinderen met een handicap en hun gezinnen.


Vanessa is moeder van twee kinderen met een handicap: dochter Mafor Freshnel is geboren met extreme O-benen en zoon Rodrigue heeft een lichamelijke beperking door een hersenbeschadiging.

Vooral de handicap van Rodrigue stuitte op veel onbegrip. Mensen vertelden Vanessa dat hij was behekst en zelfs de vader verliet zijn gezin. “Mensen gaven mij de schuld voor de toestand van mijn kinderen. Ik dacht dat ik iets had misdaan waardoor de goden mij zo straften. Ik was eenzaam, depressief, berooid.” Vanessa verlangde ernaar dat mensen onvoorwaardelijk van haar en haar kinderen hielden.

De verandering kwam toen het gezin in beeld kwam bij Carine, veldwerker bij CBCHS. Carine wist het vertrouwen van Vanessa te winnen. “Ik had al zo veel verhalen gehoord, dat ik geen vertrouwen meer had in beloften over het beter maken van mijn kinderen. Ik had alle hoop verloren”, zegt Vanessa.

Via het nieuwe verwijssysteem zorgde Carine ervoor dat een fysiotherapeut langskwam om diagnoses te stellen. Mafor had een operatie nodig en Rodrigue kreeg veel medische aandacht. De grootste stap werd gezet toen zijn familie inzag dat hij naar school kon. Vanessa vertelt eerlijk: “Ik beschouwde hem eigenlijk als een sukkel. Nu zie ik dat mijn blik hem beperkte en niets anders.” Carine regelde bij een sociale dienst een rolstoel waarmee Rodrigue naar school kan en zorgde dat Mafors operatie betaald werd. Carine zorgde er ook voor dat het contact tussen Vanessa en haar man is hersteld.

“Door de steun van de Carine heeft mijn gezin een complete facelift ondergaan. Ik kan de wereld vertellen dat ik niet vervloekt was. Ik kan met opgeheven hoofd rondlopen zonder bang te zijn voor de blikken van anderen of voor wijzende vingers. De CBR-werker en de mensen die haar naar mijn gezin stuurden, hebben dit mogelijk gemaakt. Ik zal iedereen eeuwig dankbaar zijn”, zegt Vanessa stralend.

Het verhaal van Vanessa en Carine (EN)

Downloads

Contact en informatie

Wilt u meer weten over Zorgkompas? Neem contact op met Nicky Bor. Eerder werkten de AFAS Foundation en het Liliane Fonds samen in DR Congo. Op onze website voor meer voorbeelden van hoe het Liliane Fonds samenwerkt met stichtingen.