De meest kwetsbaren in de wereld kind van de rekening

17 mei 2024

Het Liliane Fonds maakt zich grote zorgen over de voorgenomen bezuinigingen van de nieuwe coalitie op ontwikkelingssamenwerking. De plannen in het regeerakkoord zorgen ervoor dat de meest kwetsbaren in de wereld de rekening gaan betalen, zoals kinderen met een handicap in arme en lage inkomenslanden.

Het belang van ontwikkelingssamenwerking blijft onverminderd groot. In de afgelopen dertig jaar is extreme armoede wereldwijd enorm gedaald naar ongeveer tien procent van de wereldbevolking. Maar de coronacrisis heeft aan die trend een einde gemaakt: na 30 jaar van vooruitgang wierp de pandemie in 2020 70 miljoen mensen in extreme armoede. Armoede en het hebben van een handicap gaan helaas hand in hand. Wereldwijd leeft 80 procent van de mensen met een beperking in laag- of midden inkomenslanden. In totaal zijn er naar schatting wereldwijd 240 miljoen kinderen met een handicap. In een arme of extreem arme context zijn zij vaak verstoken van de meest basale vorm van zorg of onderwijs. En worden ze uitgesloten, gediscrimineerd of zelfs verstoten.

“Juist voor deze kwetsbare mensen en kinderen is het werk van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties zoals het Liliane Fonds een belangrijke levenslijn”, zegt directeur Erik Ackerman. “Bovendien werken we met onze kundige partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika aan structurele oplossingen, zoals verbeterde kwaliteit van zorg en het vergroten van toegang tot inclusief onderwijs. Met de voorgenomen bezuinigingen onttrekt de coalitie zich van haar verantwoordelijkheid als welvarend westers land voor het bestrijden van armoede, uitsluiting en rechteloosheid wereldwijd.”

Voor een wereld waar iedereen mee kan doen, ongeacht in welk lichaam je bent geboren en ongeacht waar je wieg staat, is het investeren in goede gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en het maatschappelijk middenveld cruciaal. Voor de kansen van kinderen met een handicap is het zelfs onmisbaar. Gelukkig kunnen wij ons werk voortzetten dankzij de steun van vele particulieren die ons werk een warm hart toedragen. Maar ook de Nederlandse overheid moet zijn verantwoordelijkheid blijven nemen. We roepen de coalitie dan ook op om deze kaalslag op het gebied van ontwikkelingssamenwerking ongedaan te maken.